ČLÁNOK
B.O.F. bude emitovať od augusta dlhopisy v objeme 500 mil. Sk
24. júla 2003

Lízingová spoločnosť B.O.F., a.s., Bratislava plánuje emitovať v piatej sérii dlhopisy v celkovej hodnote 500 mil. Sk. Začiatkom ich vydávania bude 1. august tohto roka. Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od augusta do začiatku novembra. Firma bude vydávať dlhopisy na základe verejnej ponuky. Peňažné prostriedky získané predajom dlhopisov použije spoločnosť na lízingové operácie. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou. Splatnosť dlhopisov stanovila firma ako postupné splácanie menovitej hodnoty dlhopisu počas štyroch rokov. Každý rok v deň splatnosti úrokového výnosu splatí spoločnosť spolu s výnosom aj 25 % menovitej hodnoty dlhopisu. B.O.F. bude vyplácať výnosy jedenkrát ročne, vždy k 1. augustu vo svojom sídle.

Výnosom dlhopisu je pevná úroková sadzba vo výške 7 % p.a. Emisný kurz predstavuje 100 % menovitej hodnoty dlhopisu, ktorá je 10 tis. Sk. Dlhopisy budú mať podobu zaknihovaného verejného obchodovateľného cenného papiera vo forme na doručiteľa. Splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov z dlhopisov zabezpečí emitujúca spoločnosť z výnosov plynúcich z aktivít v súlade s predmetom činnosti.

Dlhopisy spoločnosti budú v čase verejnej ponuky predmetom žiadosti o prijatie na obchodovanie na trh kótovaných cenných papierov Burzy cenných papierov v Bratislave. Spoločnosť nestanovila predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisov ani predčasné vyplatenie pomernej časti výnosu cenného papiera.

Lízingová spoločnosť hospodárila vlani s konsolidovaným ziskom 98,6 mil. Sk. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb spoločností predstavovali vlani 2,817 mld. Sk. V tomto roku plánuje B.O.F. realizovať podľa zverejnených údajov nové obchody za 3,6 mld. Sk. Finančné zdroje na poskytovanie lízingových operácií pritom chce čerpať formou úverov od jedenástich finančných inštitúcií a zo spomínanej piatej emisie dlhopisov.

Lízingová spoločnosť B.O.F. Bratislava vznikla vo februári 1991 ako spoločnosť s ručením obmedzeným a stala sa prvou slovenskou spoločnosťou zameranou na služby finančného lízingu. Majoritným akcionárom spoločnosti je Prvá slovenská investičná skupina, a.s., ktorá vlastní v spoločnosti 96,2-percentný podiel. V minulom roku zamestnávala spoločnosť 83 pracovníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS