ČLÁNOK
Ázijská ekonomika vzrastie v roku 1999 asi o 3,5 %, čo je takmer dvojnásobok tohtoročnej odhadovanej úrovne
30. novembra 1998

Ázijská ekonomika vzrastie v roku 1999 asi o 3,5 %, čo je takmer dvojnásobok tohtoročnej odhadovanej úrovne. Napriek tomu sa však neočakáva rýchly návrat k niekdajším údajom o raste ekonomiky, približujúcim sa k úrovni 10 %. Uviedla to dnes Ázijská rozvojová banka. „Hoci dochádza k oživovaniu ázijských ekonomík, nie je jasné, kedy sa opäť podarí dosiahnuť vysoké miery rastu, zaznamenané naposledy na konci 80. a na začiatku 90. rokov,“ uvádza sa v správe banky. Z krátkodobého a strednodobého hľadiska bude ekonomický rast limitovaný pomalým prílevom investícií, spôsobeným obavami investorov z finančnej krízy v regióne. Ázijská rozvojová banka uviedla, že rast celoázijského HDP bude v budúcom roku podporený Čínou a Tchaj-wanom. Na rok 1998 sa očakáva rast ázijskej ekonomiky o 1,8 %. Priemerný rast HDP v Ázii dosiahol v tomto desaťročí vrchol v roku 1994 – na úrovni 8,7 %. Čínska ekonomika by mala vzrásť v budúcom roku o 6,0 % a v tomto roku o 6,5 %. Tieto údaje sú však nižšie ako vládne prognózy, pohybujúce sa okolo 8,0 %. HDP Tchaj-wanu by mal v roku 1999 vzrásť o 5,2 %, pričom na tento rok s očakáva rast o 5,0 %. Singapúrska ekonomika by mala vzrásť v roku 1999 o 1,0 % a na rok 1998 sa očakáva nulový rast. HDP Južnej Kórey by mal byť v roku 1999 nezmenený, pričom na rok 1998 sa očakáva pokles o 6,5 %. Ekonomika Hong Kongu by mala v budúcom roku poklesnúť o 2,0 % a na rok 1998 sa odhaduje pokles o 5,0 %. „Kým bude na svetových finančných trhoch vládnuť neistá situácia, ázijské ekonomiky budú zraniteľnejšie voči nedôvere investorov aj napriek zlepšujúcim sa makroekonomickým ukazovateľom v daných krajinách,“ uvádza sa v správe banky. Negatívne vplyvy oslabovania toku investícií by mohli limitovať oživenie japonskej ekonomiky. Ak by sa však Japonsko vymanilo z recesie, zrýchlenie jeho ekonomického rastu by spôsobilo zvýšenie dopytu po importovaných produktoch, čo by bolo veľkým impulzom pre obchod v ázijskom regióne. Japonsko plánuje vytvoriť fond na podporu ekonomického oživenia Ázie v hodnote 30 miliárd dolárov, z ktorého bude svojim chudobnejším susedom poskytovať kapitál, ktorý vykompenzuje pokles prílevu zahraničných investícií. Perspektívy juhovýchodnej Ázie na rok 1999 závisia od úspešnosti súčasných reforiem a od nálad na svetových kapitálových trhoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS