ČLÁNOK
AVS predložil ponuku na odkúpenie akcií Českej spořitelne
9. apríla 2002

Die Erste österreichische Spar-Casse Anteilsverwaltungssparkasse (AVS), materská spoločnosť rakúskej Erste Bank, podala v pondelok nepodmienenú ponuku na prevzatie akcií Českej spořitelne, a.s. (ČS). Ponuka AVS vo výške 375 CZK za kmeňovú akciu je záväzná do 10. mája 2002. Agentúru SITA o tom informovala Hana Cygonková z tlačového oddelenia Erste Bank. Výsledky ponuky, ktorú za AVS zrealizuje česká spoločnosť Patria Finance, a.s., budú zverejnené 17. mája.

Predstavenstvo a dozorná rada sporiteľne začiatkom apríla uviedli, že ponuka AVS je v súlade so záujmami akcionárov a ponúkaná cena 375 CZK za akciu je primeranou cenou. Vedenie zároveň zverejnilo aj nezávislé ohodnotenie vypracované investičnou bankou Fox-Pitt, Kelton Limited. „Ponuku AVS schválila Komise pro cenné papíry 4. apríla,“ uviedla Cygonková.

Akcionári ČS môžu svoje akcie predať prostredníctvom pobočiek RM-Systému alebo príslušnej finančnej inštitúcie spravujúcej ich akcie. Lehota na vysporiadanie predaja je päť pracovných dní, pričom AVS bude podľa Cygonkovej priebežne zverejňovať, koľko akcionárov sporiteľne ponuku AVS prijalo. Erste Bank vlastní v druhej najväčšej banke v ČR 57-percentný podiel.

ČS dosiahla vlani konsolidovaný čistý zisk podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) vo výške 1,8 mld. CZK. V roku 2000 zaznamenala česká banka čistý zisk 41 mil. CZK. Na prevádzkovej úrovni sa banke zvýšil zisk medziročne o 24 % na 6,96 mld. CZK. Primárne vklady ku koncu minulého roku medziročne vzrástli o 9 % na 388,3 mld. CZK, kým objem klientskych úverov sa zvýšil o 38 % na 186,7 mld. CZK. Na valnom zhromaždení v máji tohto roku spoločnosť navrhne akcionárom výplatu hrubej dividendy vo výške 3 CZK na akciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS