ČLÁNOK
Avizované zvýšenie cien v železničnej nákladnej preprave bude predstavovať dopad približne 2,5 mil. Sk
30. novembra 1997

To sa podľa slov Róberta Varaca z ekonomického oddelenia Bučiny prenesie do zhoršenia hospodárskeho výsledku podniku. „Bučina pri súčasnom ročnom objeme produkcie približne 1,5 mld. Sk vynakladá na prepravné pri nákupe surovín a materiálov vyše 36 mil. Sk,“ povedal pre agentúru SITA R. Varaca. „Z uvedenej sumy pritom približne dve tretiny sú viazané na železničnú prepravu a tretina na nákladnú autodopravu.“ Závažnosť problému spočíva podľa Varacu v tom, že toto zvýšenie nie je možné vzhľadom na ostrú konkurenciu na trhu aglomerovaných výrobkov a preglejok premietnuť do cien hotových výrobkov. Na eliminovanie, resp. zmiernenie dopadov tohoto kroku Železníc SR (ŽSR) pripravuje Bučina príslušné opatrenia, najmä v oblasti diverzifikácie prepravy. Ťažisko prepravných nákladov však naďalej bude spočívať v železničnej doprave, a to predovšetkým vzhľadom na charakter prepravovaného tovaru a dlhé prepravné vzdialenosti. Generálny riaditeľ ŽSR Michal Lazar koncom októbra avizoval predpokladané zvýšenie prepravného v nákladnej doprave o 12 % od začiatku roku 1998, ktoré schválila Správna rada ŽSR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS