ČLÁNOK
Automobilový priemysel vyčíta plánu obnovy nedostatočné riešenie dobíjacej infraštruktúry a úplnú absenciu podpory rozvoja cirkulárnej ekonomiky
31. marca 2021

Plán obnovy a odolnosti SR nie je v súlade so základnou myšlienkou plánu obnovy tak, ako bol prezentovaný Európskou komisiou. Takto hodnotí dokument Zväz automobilového priemyslu SR. Materiál podľa neho nebol od začiatku tvorený za účasti širšej skupiny odborníkov z praxe, čo sa prejavilo na jeho kvalite. Mnohé ciele a použitie prostriedkov nespĺňajú základné stanovené kritéria a sú použitím prostriedkov na investičné dlhy, v niektorých sektoroch bez prínosu štrukturálnych zmien. Z pohľadu zväzu je kritické najmä nedostatočné riešenie dobíjacej infraštruktúry a úplná absencia podpory rozvoja cirkulárnej ekonomiky.

„Sme presvedčení, že Slovensko nevyužilo potenciál, ktorý sa do návrhov komponentov, ich cieľov a realizácie mohol pretaviť, ak by sa pri príprave spolupracovalo naprieč celou spoločnosťou,“ konštatujú zástupcovia automobilového priemyslu. Medzirezortné pripomienkové konanie zároveň nepovažujú za dostatočný nástroj prerokovania so všetkými zúčastnenými stranami, nakoľko rozsah, stav materiálu a časovanie pripomienkovania nedovoľujú jeho zásadnú rekonštrukciu.

Ministerstvo financií SR dalo do pripomienkového konania zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ako aj samotný plán obnovy ešte začiatkom marca. Je rozdelený na 18 častí, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote asi 6 miliárd eur. Zameriava sa na päť hlavných priorít, a to zelená ekonomika (2,170 mld. eur), vzdelávanie (800 mil. eur), veda, výskum a inovácie (700 mil. eur), zdravie (1,45 mld. eur) a efektívna verejná správa (1,03 mld. eur).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS