ČLÁNOK
Audítori by mohli by byť užitoční aj pri kontrole daní
27. októbra 2013

Audítori by podľa Slovenskej komory audítorov mohli byť užitoční aj pri daňových kontrolách, verejnom obstarávaní či poskytovaní úverov. Podľa prezidenta komory Ondreja Baláža by správa audítora s jeho stanoviskom mohla byť účinným nástrojom aj pri dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, najmä ak by sa číslo licencie audítora spoločnosti uvádzalo v účtovnej uzávierke, ktoré majú byť od budúceho roka dostupné už aj na internete. Audítori, ktorí sa v stredu stretli na 21. zhromaždení v Žiline, chcú svojimi aktivitami aj naďalej upozorňovať odbornú verejnosť na svoje nezastupiteľné miesto v hospodárskom priestore Slovenska, na významnú rolu pri vytváraní férových podmienok podnikania v systéme finančnej a daňovej kontroly štátu.

Slovenská komora audítorov sa teší, že parlament neodobril navrhované zvýšenie limitu pre povinný audit a odmieta názor rezortu hospodárstva, že audit komplikuje a zdražuje podnikanie menším podnikom. „Považovať audit za administratívnu záťaž môžu len takí podnikatelia, ktorí nechcú podnikať transparentne a chcú mať voľné ruky pre rôzne formy daňových únikov. Je mylný názor, že zvýšenie hraníc povinného auditu prinesie podporu malého a stredného podnikania. Malé a stredné podniky nemusia mať overenú účtovnú uzávierku ani v zmysle súčasne platnej legislatívy a veľké spoločnosti vynakladajú na účely repre a daňovo neuznaných položiek oveľa vyššie sumy ako náklady na audit. „Len manažmentu v niektorých prípadoch vyhovuje, ak audit povinný nie je,“ povedal prezident Slovenskej komory audítorov Ondrej Baláž na brífingu. Podľa návrhu ministerstva hospodárstva sa mali hranice pre povinný audit zdvihnúť pri majetku spoločnosti zo súčasného jedného milióna eur na 1,5 milióna eur a pri čistom obrate zo súčasných dvoch na tri milióny eur. Audítori podľa Baláža už viackrát upozorňovali, že zvýšením hraníc by sa ohrozil výber daní.

V súčasnosti je na Slovensku okolo 830 audítorov, približne rovnaký počet asistentov audítora a 237 audítorských spoločností. V čase vzniku Slovenskej komory audítorov v roku 1992 začínalo v tejto profesii necelých štyristo expertov. V roku 2001 sa Slovenská komora audítorov stala členom Medzinárodnej federácie audítorov (IFAC) a v roku 2002 členom Európskej federácie audítorov (FEE). Od roku 2004 sa v Slovenskej republike pri audite a súvisiacich službách používajú Medzinárodné audítorské štandardy ISA a Etický kódex IFAC.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS