ČLÁNOK
Audit štátnej správy má priniesť jej racionalizáciu
8. marca 2000

Mnohé úspory a lepšie výsledky pre daňových poplatníkov možno docieliť lepším rozdelením úloh v existujúcich inštitúciách, alebo zrušením niektorých z nich. Na tlačovej konferencii to uviedol podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš.

„Často sa stáva, že niekoľko organizácií robí tie isté činnosti, alebo činnosti, ktoré sa prekrývajú,“ povedal I. Mikloš. Zvýšenie efektívnosti je podľa neho nevyhnutné dosahovať aj zmenou spôsobu odmeňovania pracovníkov, aby veľkú a zle platenú štátnu správu nahradila štátna správa malá, kvalitná a dobre platená. „Štátna správa na Slovensku je v súčasnosti neudržateľne drahá. Jej financovanie predstavuje neefektívne využitie prostriedkov daňových poplatníkov,“ konštatoval Ivan Mikloš.

Audit pokrýva 172 inštitúcií so 40 962 zamestnancami. Medzi nimi sú ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie rozpočtové a príspevkové organizácie. Netýka sa kancelárie prezidenta a kancelárie Národnej rady SR, súdov, Najvyššieho kontrolného úradu, ozbrojených zložiek, škôl, zdravotných ústavov, ministerstva obrany a ďalších.

Audit na základe poverenia vlády vykonáva pracovná skupina zostavená I. Miklošom. Podľa jej koordinátora Miroslava Beblavého sú v nej zastúpené vládne a mimovládne organizácie (MVO), ako aj zahraniční experti. Náklady na audit sa financujú z grantov MVO a fondu PHARE. Podľa I. Mikloša by mal byť hotový v máji a jeho výstupy vláda prerokuje na júnovej schôdzi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS