ČLÁNOK
ATO s návrhmi na zmeny v novele zákona nesúhlasí
26. júla 2002

Asociácia telekomunikačných operátorov považuje návrhy prezidenta SR Rudolfa Schustera na zmeny v novele zákona o telekomunikáciách, ktorú vrátil na opätovné prerokovanie do parlamentu, za podnecujúce porušovanie zákona zo strany dominantných operátorov. Predstavitelia asociácie vo svojom vyhlásení tak reagovali najmä na navrhované zníženie výšky pokuty za zneužívanie dominantného postavenia na trhu. „Znížením výšky pokuty by sa tak ponechalo voľné pole pre porušovanie zákona a robenie časových prieťahov zo strany prevádzkovateľov s významným vplyvom na trhu, pretože by sa im viac oplatilo aj niekoľkokrát po sebe zaplatiť jedno či trojmiliónové pokuty, ako stratiť časť trhového segmentu,“ tvrdí ATO.

Dodržiavaniu zákona podľa ATO pomôže len taká výška pokuty, ktorá je vyššia, ako eventuálne straty vyplývajúce z prípadného prechodu časti zákazníkov k iným prevádzkovateľom. Podobná je situácia aj v prípade že dominantný operátor poruší zákon a nepredloží Telekomunikačnému úradu SR ponuku na prepojenie telekomunikačných sietí alebo ponuku na prenájom telekomunikačných okruhov. Podľa návrhu prezidenta by sa na prevádzkovateľa s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu vzťahovala pokuta 3 mil. Sk, teda v rovnakej výške ako pre malých podnikateľov či právnické osoby. „Opäť nastáva motivácia, ako sa ‚veľkým‘ oplatí nedodržiavať zákon, pokiaľ si tým udržia dominantné postavenie v danom segmente trhu a s tým súvisiace zisky,“ uviedla ATO.

ATO tvrdí, že vrátenie novely telekomunikačného zákona na opätovné prerokovanie parlamentu môže spôsobiť posunutie, prípadne nenadobudnutie účinnosti tejto právnej normy, čo by znamenalo posunutie termínu uvoľnenia miestnych vedení, ktoré bolo pôvodne plánované na 1. januára 2003. „ATO pozorovala už počas schvaľovacieho procesu veľké tlaky zo strany Slovenských telekomunikácií na ovplyvnenie niektorých paragrafov, najmä posunutie účinnosti vo veci uvoľnenia miestnych vedení na 1. januára 2004. Tým by sa táto novela stala prakticky bezcenným dokumentom,“ konštatovali predstavitelia ATO.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS