ČLÁNOK
AssiDomän Štúrovo si zachovali minuloročnú úroveň zisku
30. júla 1999

Prvý polrok tohto roka uzavrela akciová spoločnosť AssiDomän Štúrovo s nekonsolidovaným ziskom 59,644 mil. Sk. Jeho hodnota tak o necelé 2 mil. Sk prevýšila úroveň z rovnakého obdobia minulého roka. Takmer na rovnakej úrovni ostali aj tržby podniku za predaj vlastných výrobkov a služieb, ktoré dosiahli 1,622 mld. Sk, výroba sa mierne znížila na 1,644 mld. Sk. Prevádzkový zisk zaznamenal 3,2 % pokles na 190,986 mil. Sk.
Hospodárenie podniku pozitívne ovplyvnila aj jeho schopnosť medziročne o vyše pätinu zredukovať stratu z finančných operácií. Zatiaľ čo k ultimu júna 1998 dosahovala 81,618 mil. Sk, v tomto roku klesla na 64,457 mil. Sk.
Bez výraznejšej zmeny je aj bilančná suma podniku, ktorý eviduje aktíva 3,796 mld. Sk. Kým stále aktíva klesli o 8,5 % na 2,398 mld. Sk, obežné aktíva vzrástli o 15,2 % na 1,32 mld. Sk. Na viac ako dvojnásobok sa zvýšili krátkodobé pohľadávky, ktoré dosiahli 1,011 mld. Sk. V štruktúre pasív zaznamenalo vlastné imanie 11,4 % rast na 2,252 mld. Sk, o 11,9 % klesli cudzie zdroje na 1,467 mld. Sk. Spoločnosť eviduje dlhodobé záväzky 368,604 mil. Sk (-36,3 %), krátkodobé sú vo výške 432,967 mil. Sk (-10,8 %). AssiDomän Štúrovo eviduje bankové úvery a výpomoci v objeme 549,751 mil. Sk, čo znamená pokles o necelé dve percentá. Zatiaľ čo sa dlhodobé bankové úvery znížili o 81 % na 19,206 mil. Sk a bežné bankové úvery o 38,8 % na 280,545 mil. Sk, krátkodobé finančné výpomoci vzrástli z nuly na 250 mil. Sk. O túto čiastku sa znížili dlhopisy emitované spoločnosťou.
AssiDomän Štúrovo, a.s. patrí do siete materskej spoločnosti AssiDomän AB so sídlom v Štokholme. Obrat štúrovského podniku za vlaňajší rok presiahol 3,65 mld. Sk a zisk pred zdanením predstavoval 380 mil. Sk. Dve tretiny produkcie smerujú na export, predovšetkým na stabilné trhy západnej a južnej Európy, pričom podiel exportu rastie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS