ČLÁNOK
AssiDomän Packaging Štúrovo vykázala čistý zisk
31. októbra 1998

Hoci sa jeho hodnota medziročne znížila vyše šesťnásobne, podnik si zachoval minuloročnú úroveň prevádzkového hospodárenia. Výroba sa mierne zvýšila na 2,615 mld. Sk, tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb dosiahli 2,563 mld. Sk. Prevádzkový zisk poklesol o necelé 4 % na 310,724 mil. Sk, podnik však zároveň o vyše 3 % zredukoval stratu z finančných operácií na 140,252 mil. Sk. Pod radikálny medziročný pokles zisku sa však podpísalo prehĺbenie záporného mimoriadneho hospodárskeho výsledku z 5,2 mil. Sk v roku 1997 na tohtoročných 56,7 mil. Sk. Cudzie zdroje sa na aktívach štúrovskej celulózky podieľajú 43,6 %, čo zodpovedá vyše dvojpercentnému medziročnému poklesu. Výraznejšie – o viac ako 7 % – sa znížila úverová zaťaženosť podniku na 22,6 %. Zatiaľ čo v minulom roku prekročil objem krátkodobých záväzkov dlhodobé záväzky takmer o 200 mil. Sk, v tomto roku sa situácia zmenila v prospech dlhodobých záväzkov. Tie ku koncu septembra dosahujú necelých 600 mil. Sk, čo je o vyše 100 mil. Sk viac ako hodnota krátkodobých záväzkov. AssiDomän Packaging Štúrovo sa zameral aj na reštrukturalizáciu svojho úverového portfólia, keď o vyše štvrtinu znížil svoje bežné bankové úvery na 345,3 mil. Sk. Ich hodnota však stále viac ako trojnásobne prevyšuje objem dlhodobých úverov. V roku 1997 to bol ešte vyše päťnásobný predstih krátkodobých pred dlhodobými úvermi. Vlastné imanie podniku predstavuje 1,979 mld. Sk, základné imanie je 1,448 mld. Sk. V prvom polroku 1998 dosiahol AssiDomän Packaging Štúrovo tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb takmer 1,614 mld. Sk, z toho spoločnosť vyviezla 63,4 %. Štúrovská celulózka dosiahla čistý zisk 57,802 mil. Sk. V tomto roku plánuje spoločnosť výnosy do 4 mld. Sk a navýšenie exportu na 65 až 67 %. Za rok 1997 eviduje podnik hrubý zisk 172,8 mil. Sk. Pri základnom imaní 1,448 mld. Sk je majoritným akcionárom švédska spoločnosť AssiDomän. AssiDomän Packaging Štúrovo sa začlenila do najväčšej obchodnej skupiny AssiDomän Packaging, ktorú tvorí viac ako 60 spoločností. Materská firma AssiDomän je rozdelená na 5 obchodných skupín s vyše 90 spoločnosťami v 14 európskych krajinách. Jej hlavným akcionárom je švédsky štát s podielom 50,2 % akcií a hlasov. Nadnárodná spoločnosť AssiDomän sa orientuje na výrobu obalového papiera, obalov a reziva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS