ČLÁNOK
AssiDomän Packaging Štúrovo pod novým názvom
2. júna 1999

Utorkové riadne valné zhromaždenie (VZ) AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s., rozhodlo o zmene obchodného názvu spoločnosti. Nový názov je AssiDomän Štúrovo, a.s. VZ schválilo i úpravy predmetu podnikania v súvislosti s reštrukturalizáciou a zmeny v dozornej rade. AssiDomän Štúrovo má tri dcérske spoločnosti – AssiDomän Obaly Štúrovo, a.s. (vytvorená k 1. máju z divízie Kartonáž), JCP Izolácie a.s. (vznikla vo februári z divízie Izolačné materiály) a Strojpap a.s. Agentúru SITA o tom informoval Robert Kiss z oddelenia pre styk s verejnosťou.
Akcionári schválili výročnú správu spoločnosti a ročnú účtovnú závierku za rok 1998. Zisk pred zdanením dosiahol úroveň 134,14 mil. Sk. Výnosy z prevádzkovej činnosti predstavujú 3,7 mld. Sk, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku zlepšenie o 7,5 %. Prevádzkový zisk dosiahol 380,1 mil. Sk a zvýšil sa tak o 2,7 %. Export vzrástol o vyše 10 % a dostal sa na úroveň 2,165 mld. Sk.
Predsedom predstavenstva AssiDomän Štúrovo zostal Tomáš Šabatka, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom AssiDomän Sepap Štětí. Generálnym riaditeľom a podpredsedom predstavenstva štúrovského podniku je Ľuboš Lopatka, ďalším členom predstavenstva je Pentti Pärssinen. Novými členmi dozornej rady sú Henrieta Kissová a Elena Szabóová, ďalším členom je Tibor Hammerschmidt.
Za prvý štvrťrok dosiahla spoločnosť čistý zisk 30,4 mil. Sk pri medziročnom raste takmer o polovicu, Výroba dosiahla 938,7 mil. Sk, čo predstavuje zlepšenie o 2,7 %. Tržby vzrástli o 8,6 % na úroveň 1,048 mld. Sk. Export sa v porovnaní s prvým kvartálom minulého roku zvýšil o 21,6 % na 730,3 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS