ČLÁNOK
AssiDomän Packaging Štúrovo dosiahla čistý zisk
15. mája 1998

Za minulý rok dosiahla akciová spoločnosť AssiDomän Packaging Štúrovo čistý zisk 91,625 mil. Sk. Za predchádzajúci rok evidujú bývalé Juhoslovenské celulózky a papierne (JCP) zisk 8,499 mil. Sk. Čistý zisk na akciu tak v minulom roku dosiahol 63,3 Sk pri základnom imaní takmer 1,448 mld. Sk, v roku 1996 to bolo len 5,87 Sk. Rentabilita vlastného imania vzrástla z 0,45% v roku 1996 na minuloročných 4,67%. Výroba predstavovala v minulom roku 3,261 mld. Sk, tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 3,251 mld. Sk. Prevádzkový zisk sa medziročne zvýšil o 71,6% na 370,045 mil. Sk. Podnik zároveň zredukoval stratu z finančných operácií, ktorá v roku 1996 predstavovala 216,72 mil. Sk a v minulom roku 185,652 mil. Sk. AssiDomän Packaging Štúrovo znížil v minulom roku cudzie zdroje o takmer 138 mil. Sk na 1,688 mld. Sk. Výrazne sa znížil objem bankových úverov a výpomocí, ktoré pri poklese o 25% dosiahli 492,506 mil. Sk. Dlhodobé bankové úvery sa znížili zo 100,163 mil. Sk v roku 1996 na minuloročných 84,117 mil. Sk. Úverová zaťaženosť tak dosiahla 25% a oproti predchádzajúcemu roku klesla o 10%. Celková zadlženosť predstavuje 45,2% pri medziročnom znížení o vyše 3%. Podnik znížil dlhodobé záväzky o 19,36 mil. Sk na 550,017 mil. Sk, zatiaľ čo krátkodobé záväzky vzrástli o 51,09 mil. Sk na 627,424 mil. Sk. Spoločnosť neeviduje žiadne dlhodobé pohľadávky. Vlastné imanie AssiDomän Packaging predstavuje takmer 1,961 mld. Sk. Vo februári 1997 získala švédska spoločnosť AssiDomän kontrolný balík akcií bývalého JCP Štúrovo a v máji minulého roka prebrala operatívne vedenie. V súčasnosti kontroluje priamo alebo nepriamo 92,84% akcií. AssiDomän Packaging Štúrovo sa začlenila do najväčšej obchodnej skupiny AssiDomän Packaging, ktorú tvorí viac ako 60 spoločností. Materská firma AssiDomän je rozdelená na 5 obchodných skupín s vyše 90 spoločnosťami v 14 európskych krajinách. Jej hlavným akcionárom je švédsky štát s podielom 50,2% akcií a hlasov. Nadnárodná spoločnosť AssiDomän sa orientuje na výrobu obalového papiera, obalov a reziva. Stratégiu expanzie spoločnosti do regiónu strednej a východnej Európy podporuje finančne silná pozícia a skutočnosť, že AssiDomän je jedným z najväčších vlastníkov lesov s približne 3,3 mil. hektármi produktívnej lesnej plochy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS