ČLÁNOK
ASS sa chce podieľať na dôchodkovej reforme
25. marca 2002

Novela zákona o kolektívnom investovaní, ktorú v súčasnosti pripravuje Ministerstvo financií SR (MF), by mala rozšíriť pôsobnosť správcovských spoločností a zabezpečiť tým ich účasť na pripravovanej dôchodkovej reforme. Platný zákon umožňuje správcovským spoločnostiam spravovať len aktíva vo vlastných fondoch. Po schválení novely by im mohli byť zverené aj prostriedky fondov, ktoré budú tvoriť druhý pilier dôchodkovej reformy. Informoval o tom výkonný riaditeľ Asociácie správcovských spoločností (ASS) Peter Goceliak. „Participáciou správcovských spoločností na dôchodkovej reforme sa bude zaoberať komisia vytvorená pri ASS,“ uviedol.

Zástupcovia asociácie pri príprave novely tiež navrhli, aby aj slovenské spoločnosti mohli spravovať strešné fondy. „Fondy fondov umožňujú lepšie rozloženie rizika medzi jednotlivých správcov a fondy,“ uviedol. Súčasná legislatíva totiž povoľuje investovať do iných fondov len v rozsahu 5 % portfólia. Po prijatí novely by sa všetky zdroje v peňažných fondoch mohli investovať do nástrojov peňažného trhu. Vzťah depozitára a správcovskej spoločnosti ASS nenavrhuje zmeniť, aj keď podľa P. Goceliaka by činnosť depozitárov mohla byť rozsiahlejšia.

Proces pripomienkovania návrhu novely zákona o kolektívnom investovaní bol už ukončený a v najbližších týždňoch by sa novelou mala zaoberať Legislatívna rada vlády SR. „Dúfam, že sa pripravovanou novelou bude parlament zaoberať ešte v tomto volebnom období,“ uviedol P. Goceliak. Zákon o kolektívnom investovaní upravuje kolektívne investovanie, činnosť správcovskej spoločnosti a depozitára, ochranu investorov a tiež štátny dozor.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS