ČLÁNOK
ASS prijala dvoch nových členov
22. októbra 2001

Asociácia správcovských spoločností (ASS) na Slovensku rozšírila svoje kruhy o jedného riadneho a jedného pridruženého člena. Predstavenstvo asociácie na svojom zasadnuti 17. októbra schválilo za riadneho člena ASS správcovskú spoločnosť Sporo Asset Management, a.s. Pridruženým členom sa stala správcovská spoločnosť Pioneer Global Investments Limited, organizačná zložka Slovensko. Agentúru SITA o tom informoval výkonný riaditeľ ASS Roman Scherhaufer.

Sporo Asset Management vytvoril dva otvorené podielové fondy Sporoinvest a Sporobond. Od pondelka by sa podielové listy obidvoch fondov mali predávať vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s.

Pioneer Investments vstúpila na slovenský trh kolektívneho investovania s tromi otvorenými fondmi Pioneer Global Equity Fund Plc., Pioneer European Equity Fund Plc. a Pioneer America Fund Plc. Podielové listy akciových fondov sa predávajú v pobočkách Poľnobanky, pričom počiatočná investícia predstavuje 30 tis. Sk alebo tisíc eur. Nasledujúca investícia by mala byť najmenej 10 tis. Sk alebo 300 eur. Nákupný poplatok podielových listov je 5 %, pričom pri odpredaji podielových listov za aktuálnu cenu podielnik nemusí platiť poplatky. Do konca októbra by sa podielové listy fondov mali predávať aj prostredníctvom externej siete finančných poradcov AllFinanz Holding.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS