ČLÁNOK
ASS musí do júna 2002 potvrdiť účasť vo FEFSI
11. júna 2001

V júni 2002 bude musieť vedenie Asociácie správcovských spoločností (ASS) definitívne potvrdiť svoju účasť v Európskej federácii investičných spoločností a fondov (FEFSI). „Jednou z najdôležitejších výhod pre členov ASS bude, že asociácia by mohla využívať služby jednotlivých komisií a pracovných skupín federácie v oblasti legislatívy, distribúcie a problematiky zdaňovania“, povedal na predseda predstavenstva ASS Boris Procik.

Ak bude ASS prijatá za riadneho člena organizácie, bude musieť okrem pravidelného predkladania správ o ekonomickej a legislatívnej situácii krajiny platiť aj ročný členský príspevok. Ten sa vypočíta podľa čistej hodnoty aktív, ktorú spravujú podielové fondy združené v asociácii. SR má od júna 2000 vo FEFSI štatút pozorovateľa. Podľa Procika to ASS zatiaľ vyhovuje, keďže minimálny členský príspevok je viac ako 15,5 tis. EUR, čo predstavuje takmer celoročný rozpočet ASS.

Na najbližšom valnom zhromaždení asociácie by sa mala prerokovať problematika zvyšovania členských príspevkov pre jednotlivé správcovské spoločnosti, pretože výška ročného členského príspevku je podľa výkonného riaditeľa ASS Romana Scherhaufera brzdou v aktivitách asociácie. „Namiesto fixného členského príspevku 50 tis. Sk ročne navrhne vedenie ASS výpočet členského príspevku podľa čistej hodnoty aktív podielových fondov,“ povedal Scherhaufer. Rovnako je to zaužívané aj v krajinách združených vo FEFSI.

Európska federácia bola založená v roku 1974 a združuje viac ako 900 európskych správcovských spoločností, ktoré majú v správe viac ako 36 tis. investičných fondov s objemom prostriedkov približne 4,6 trilióna EUR. Cieľom organizácie je propagovať filozofiu investičných fondov, zabezpečiť vysokú mieru ochrany investorov, propagovať etické štandardy a poskytovať základné a relevantné údaje regulátorom, investorom a verejnosti. V organizácii je okrem členských štátov Európskej únie zastúpená aj Česká republika, Maďarsko a Poľsko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS