ČLÁNOK
Asociácia bánk upozorňuje na úskalia Mojžišovho projektu
13. septembra 1999

Prezídium Asociácie bánk a predstavenstvo Zväzu bánk a poisťovní na svojom piatkovom zasadnutí prerokovali okrem iného i otázky spojené s tzv. Vašou vlnou privatizácie a prípravou bánk na rok 2000. „Údaje uverejnené v médiách, ktoré hovoria o tom, že peniaze združenia budú uložené v banke a tým budú chránené, nemajú reálny základ, pretože banka neručí za vklady, ktoré občan zverí tretej osobe a prostriedky na účte združenia nepodliehajú ochrane na základe Zákona o ochrane vkladov,“ uvádzajú predstavitelia bánk. Zároveň konštatujú, že všetky projekty sľubujúce nadštandardný výnos sú zvyčajne spojené s nadštandardným rizikom.
V súvislosti s rôznymi vyhláseniami o nepripravenosti slovenských bánk na rok 2000, ktorá vraj ohrozuje vklady obyvateľstva, účastníci zasadnutia prehlasujú, že sa na tento prechod pripravujú dva roky a vynaložili pre zvládnutie tohto procesu značný objem prostriedkov. Proces prípravy je pod dohľadom a v spolupráci s NBS a Bankovým zúčtovacím centrom Slovenska. Podľa názoru účastníkov stretnutia bankovníctvo je jedno z odvetví dobre pripravených na prechod do roku 2000 a ohrozenie vkladov obyvateľstva z tohto titulu neprichádza do úvahy. Predstavitelia zúčastnených bánk vyhlasujú, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že klienti bánk prídu o svoje úspory v dôsledku nezvládnutia problému Y2K.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS