ČLÁNOK
Asociácia bánk upozorňuje na úskalia Mojžišovho projektu
13. septembra 1999

Prezídium Asociácie bánk a predstavenstvo Zväzu bánk a poisťovní na svojom piatkovom zasadnutí prerokovali okrem iného i otázky spojené s tzv. Vašou vlnou privatizácie a prípravou bánk na rok 2000. „Údaje uverejnené v médiách, ktoré hovoria o tom, že peniaze združenia budú uložené v banke a tým budú chránené, nemajú reálny základ, pretože banka neručí za vklady, ktoré občan zverí tretej osobe a prostriedky na účte združenia nepodliehajú ochrane na základe Zákona o ochrane vkladov,“ uvádzajú predstavitelia bánk. Zároveň konštatujú, že všetky projekty sľubujúce nadštandardný výnos sú zvyčajne spojené s nadštandardným rizikom.
V súvislosti s rôznymi vyhláseniami o nepripravenosti slovenských bánk na rok 2000, ktorá vraj ohrozuje vklady obyvateľstva, účastníci zasadnutia prehlasujú, že sa na tento prechod pripravujú dva roky a vynaložili pre zvládnutie tohto procesu značný objem prostriedkov. Proces prípravy je pod dohľadom a v spolupráci s NBS a Bankovým zúčtovacím centrom Slovenska. Podľa názoru účastníkov stretnutia bankovníctvo je jedno z odvetví dobre pripravených na prechod do roku 2000 a ohrozenie vkladov obyvateľstva z tohto titulu neprichádza do úvahy. Predstavitelia zúčastnených bánk vyhlasujú, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že klienti bánk prídu o svoje úspory v dôsledku nezvládnutia problému Y2K.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS