ČLÁNOK
Asociácia bánk proti návrhu opatrenia o informačnej povinnosti
25. augusta 2000

Povinnosť bánk v rozsahu a spôsobe uverejňovania informácií, ako to navrhuje Národná banka Slovenska (NBS) je podľa bánk združených v Asociácii bánk nad rámec požiadaviek EÚ, ktorá v informačnej povinnosti bánk uznáva za potrebnú „istú mieru diskrétnosti“. Sú obavy, že údaje navrhované na uverejňovanie nebudú nebankovým subjektom, ktorým sú určené, dostatočne zrozumiteľné a v mnohých podrobnostiach ani potrebné na sledovaný účel. Uvádza sa to vo vyhlásení Asociácie bánk, ktorá svoje zaslala centrálnej banky pripomienky k návrhu opatrení NBS o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.
Údaje z oblasti riadenia obozretného hospodárenia bánk by sa mohli podľa stanoviska asociácie bez detailnejšieho poznania súvislostí vo väčšine prípadov zle interpretovať. V zmysle doteraz platného opatrenia NBS komerčné banky predkladajú NBS údaje o obozretnom podnikaní bánk ako informácie dôverného charakteru.
Ako sa ďalej uvádza v stanovisku Asociácie bánk, všetky informácie, potrebné na uverejnenie, ktoré sú uvedené v návrhu novo pripravovaného opatrenia, zasielajú komerčné banky Národnej banke Slovenska už v súčasnosti. Tieto údaje by však podľa nového opatrenia bolo možné zverejniť vo vestníku NBS za jednotlivé komerčné banky a klienti bánk by tak mali všetky údaje sprístupnené v jednej publikácii a navyše, tieto údaje budú spracované v zhodnej štruktúre. Po zverejnení vo vestníku má pripravované opatrenie stanoviť komerčným bankám aj povinnosť tieto informácie umiestniť na viditeľnom mieste v prevádzkových priestoroch.
V rámci kampane Nehazardujte so svojimi úsporami pripravuje Ministerstvo financií SR v spolupráci so zahraničnými konzultantmi legislatívne úpravy, ktoré by zabezpečili občanom prístup ku všetkým informáciám, ktoré sú potrebné k správnemu ohodnoteniu kvality a rizika investície. Predovšetkým sú to údaje o hospodárskych výsledkoch finančného sprostredkovateľa investície za posledných niekoľko rokov, o vlastníckej štruktúre firmy, ďalej informácie o osobách, ktoré vo firme rozhodujú, o audítorovi, ktorý kontroluje výkazy firmy a o spôsobe, ako firma zhodnocuje prostriedky získané od verejnosti. Kampaň podporovaná programom Phare je zameraná na zabezpečenie informovanosti a zvýšenie povedomia občanov vo finančnom investovaní. Vypracovalo ju ministerstvo financií v spolupráci s Asociáciou investičných spoločností, Asociáciou bánk, Slovenskou asociáciou poisťovní, Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi a Burzou cenných papierov v Bratislave.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS