ČLÁNOK
Asi 70 % akcionárov 1. garantovanej uprednostnilo akcie
13. mája 2002

Približne 90 % akcionárov 1. garantovanej už podpísalo dodatok k zmluve o odkúpení akcií spoločnosti, pričom 80 % z nich uprednostnilo výmenu svojich listinných akcií za zaknihované a zvyšná pätina sa rozhodla vymeniť ich za dlhopisy spoločnosti. „Asi 10 % klientov 1. garantovanej ešte zvažuje, či dodatok k zmluve podpíše,“ uviedol pre agentúru SITA člen predstavenstva spoločnosti Andrej Kollár. Do konca mája by už malo byť podľa neho definitívne známe, koľkí akcionári uprednostnili zaknihované akcie, ktoré by mali byť obchodovateľné na kótovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB).

Výmenou akcií chce 1. garantovaná zosúladiť svoju činnosť so zákonom o cenných papieroch a investičných službách, ktorý garantovaný výnos zakazuje. Akcionári sa môžu rozhodnúť pre verejneobchodovateľné akcie v hodnote pôvodnej investície a garantovaného výnosu do mája 2002 alebo pre dlhopisy s pevným výnosom 8,75 % p.a. a päťročnou dobou splatnosti. Burzové obchodovanie s akciami aj dlhopismi by akcionárom malo podľa predstaviteľov spoločnosti umožniť predať cenné papiere za vyššiu cenu, ako je ich nominálna hodnota. Trhovú hodnotu tisíckorunových akcií odhadoval Kollár v marci na 2 170 Sk, neočakával však, že by sa na burze mali hneď prevádzať za túto cenu.

Akcionári 16. marca na mimoriadnom valnom zhromaždení schválili výmenu listinných akcií za zaknihované s nominálnou hodnotou 1 000 Sk. Výmena akcií by sa mala uskutočniť do konca mája a rokovania s BCPB by mali začať v druhom polroku, pričom do konca roka by akcie mohli byť obchodované na kótovanom trhu burzy. Právne úkony spojené s registráciou v Stredisku cenných papierov SR, a.s. uskutoční spoločnosť Prvá paroplavebná, o.c.p., a.s. Akcionári v marci schválili aj dispozície na emisiu dlhopisov. 1. garantovaná plánuje emitovať dlhopisy v niekoľkých kolách v celkovom objeme 1,15 mld. Sk, pričom tieto by mali byť tiež obchodovateľné na burze.

Základné imanie 1. garantovanej je 2,3 mld. Sk. Spoločnosť má takmer 49 tis. akcionárov, od ktorých vyzbierala spolu 2,6 mld. Sk. Vyzbierané prostriedky investovala 1. garantovaná do viacerých projektov a nehnuteľností, ako sú poisťovňa Kontinuita, Novácke chemické závody, Solivary Prešov, Štúdio Koliba a Ski Jasná. Súčasná odkupná hodnota akcií klientov spolu so sľúbenými výnosmi by podľa predstaviteľov spoločnosti mala byť 3,1 mld. Sk. Kapitál vložený do investičných aktivít predstavuje 2,7 mld. Sk a firma očakáva minimálny kumulovaný výnos 550 mil. Sk. Konsolidované čisté aktíva spoločnosť odhaduje na 3,8 až 4 mld. Sk a trhovú hodnotu investičných aktivít na 5,3 mld. Sk. Vnútorná hodnota 1 Sk odkupnej hodnoty by tak mala prevyšovať 1,7 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS