ČLÁNOK
Applied Biosystems
8. novembra 2001

Applied Biosystems je súčasťou korporácie Applera. Ide o spoločnosť zameranú na výskum, vývoj, výrobu a predaj inštrumentálnych systémov, reagentov a softwaru zahrňajúc poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v danej oblasti. Jej činnosť sa delí do troch sektorov: základný výskum, komerčný výskum (farmácia a biotechnológia) a štandardizované testovanie zahŕňajúce súdnoznaleckú identifikáciu ľudí, testy na HIV a potravinárske atesty. Jej systémy sú inštalované vo viac ako 100 krajinách sveta. Z primárneho výskumu spoločnosť získava až 55% svojich tržieb. Tretinu svojich príjmov získava spoluprácou s farmaceutickými a biotechnologickými firmami, ktoré aplikujú jej produkty vo sfére molekulárnej medicíny a na vývoj nových liekov. Veľmi úzko spolupracuje s univerzitami, vládami viacerých štátov a ďalšími neziskovými organizáciami.

K najvýznamnejším investíciám spoločnosti Applied Biosystems patrí akvizícia firmy Molecular Informatics, Inc a získanie 52%-ho podielu na hlasovacích v spoločnosti Tecan AG v roku 1998. V tomto období došlo aj ku kúpe firmy PerSeptive Biosystems, Inc. Prostredníctvom nich Applied Biosystems získal popredné postavenie v oblasti bioinformatiky. Ďalšími kooperujúcimi spoločnosťami, v ktorých ma Applied určitý majetkový podiel, sú Millennium Pharmaceuticals, Boston Probes, Epoch Biosciences, Illumina, ACLARA BioSciences, Biometric Imaging, Hyseq a Paracel.

Celkové výnosy spoločnosti vzrástli v roku 2000 o takmer 14% z 1,22 mld. USD na 1,39 mld. USD. Aj napriek tomu však čistý zisk spoločnosti poklesol z 227,4 mil. USD na 186,2 mil. USD. V roku 2000 až 48,1% celkových výnosov spoločnosť vyprodukovala v USA, 28,3% v Európe a 16% v Japonsku. Celkové aktíva plynulo vzrástli na 1,7 mld. USD. Na výskum a vývoj spoločnosť venuje približne 11% ročného rozpočtu, pričom v roku 2000 tieto výdavky vzrástli z 133,5 mil.USD na 141,2 mil. USD. Hospodárske výsledky za prvý kvartál roku 2001 hovoria o 20%-om raste výnosov (na 439,8 mil. USD) a taktiež o miernom raste čistého zisku.

Cena akcií dosiahla svoje ročné maximum 133,31 USD/akciu v novembri 2000, v období, keď Applied Biosystems uzavrela s Argentínskou vládou dohodu o predaji svojho produktu ViroSegTM Version 2, určeného na testovanie HIV. Momentálne cena akcií výrazne atakuje 52-týždňové minimum 18,50 USD/akciu, keď sa pohybuje okolo 27 USD. Brokeri radia svojim klientom vyčkať, resp. akcie kupovať. Trhová kapitalizácia dosahuje 5,65 mld. USD a hodnota pomeru P/E je na úrovni 26,80. Spoločnosť sa vyznačuje vysokou zamestnanosťou, keď eviduje takmer 4100 zamestnancov. Na nasledujúcich päť rokov sa očakáva 18,8%-ný rast spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS