ČLÁNOK
API podala trestné oznámenie na telekomunikácie
13. marca 2001

Asociácia poskytovateľov internetu (API) podala trestné oznámenie na Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST) na Krajskej prokuratúre v Bratislave pre podozrenie zo spáchania trestných činov marenia výkonu úradného rozhodnutia a poškodzovania všeobecneprospešného zariadenia. Podľa API je príčinou fakt, že ST nerešpektovali povinnosť uloženú Protimonopolným úradom SR (PMÚ) odstrániť frekvenčné filtre do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. PMÚ vydal svoje rozhodnutie 22. februára a právoplatnosť nadobudlo o deň neskôr. Úrad potvrdil zneužívanie dominantného postavenia telekomunikáciami ako aj 10-miliónovú pokutu a súčasne nariadil ST okrem iného odstrániť frekvenčné filtre zo svojich vedení. Uviedol to predseda predsedníctva API Ján Vigaš.

„Uvedené frekvenčné filtre sú naďalej inštalované v miestnych vedeniach, čo znemožňuje ich použitie na dátové prenosy rýchlosťou väčšou než 28,8 kbps, čo potvrdili náhodné merania uskutočnené v utorok viacerými poskytovateľmi internetových služieb na celom území SR,“ uviedol J. Vigaš. „Považujeme za potrebné poukázať najmä na skutočnosť, že nerešpektovaním rozhodnutia zo strany ST dochádza k stále väčším škodám na strane poskytovateľov Internetu, ale najmä u koncových používateľov,“ dodal. Uvedený postup telekomunikácií považuje za hrubé porušenie povinností prevádzkovateľa telekomunikačnej siete a ďalšie zneužitie dominantného postavenia v zmysle zákona na ochranu hospodárskej súťaže.

Zástupcovia API preto požiadali PMÚ o vykonanie všetkých potrebných krokov na zastavenie hrubého porušovania zákonov zo strany ST a zabezpečenie výkonu rozhodnutia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS