ČLÁNOK
API podala na PMÚ oznámenie proti telekomunikáciám
12. septembra 2000

Asociácia poskytovateľov Internetu na Slovensku (API) podala oznámenie na Protimonopolný úrad SR (PMÚ SR) proti Slovenským telekomunikáciám, a.s. vo veci zneužívania dominantného postavenia na trhu. Podnetom na oznámenie bolo prerušenie prevádzky prenajatého miestneho vedenia v Nitre zabezpečujúceho prepojenie Kňazského seminára sv. Gorazda a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktoré sa stalo 6. septembra. Agentúru SITA o tom informoval Marián Ďurkovič z API.

Po nahlásení prerušenia na ohlasovňu porúch telekomunikácie informovali asociáciu, že na vedenie nainštalovali frekvenčný filter, ktorý obmedzuje využívanie potrebného frekvenčného pásma a tým znemožňuje prevádzku zariadení na prenos dát. „Postup prevádzkovateľa považujeme za hrubé porušenie povinností a ďalšie zneužitie dominantného postavenia,“ hovorí M. Ďurkovič. Podľa neho vedenie bolo bez problémov prevádzkované niekoľko rokov až do okamihu, keď ST znemožnili jeho využívanie a tým aj znehodnotili investície do zariadení na dátový prenos.

Univerzita si vedenie objednala podľa cenníka platného 1. mája 2000. Ako tvrdia predstavitelia API, telekomunikácie svojvoľne nainštalovali do existujúceho vedenia filter, čím obmedzili použiteľné frekvenčné pásmo v snahe donútiť univerzitu, aby si objednala službu Analog+ za trojnásobok doterajšej ceny alebo ešte drahší digitálny okruh, čo asociácia považuje za vynucovanie neprimeraných podmienok v zmluvách a obmedzovanie distribúcie služieb na úkor spotrebiteľov.

Ako asociácia vo svojom liste na PMÚ uvádza, je pravdepodobné, že telekomunikácie začnú v najbližšom období s plošným nasadzovaním frekvenčných filtrov, čo by mohlo podľa nich ohroziť prevádzku slovenského internetu. Znamenalo by to odpojenie väčšiny škôl či dokonca zmarenie celého projektu Infovek, ktorý podporuje pripájanie stredných škôl na internet. Podľa API sa telekomunikácie snažia prinútiť zákazníkov prejsť z lacných analógových miestnych okruhov na drahšie digitálne spojenia, čo internetová komunita považuje za likvidačný krok. Ako M. Ďurkovič dodal, digitálne okruhy ST sú 3 až 4-krát drahšie ako maximálne odporúčané ceny Európskou komisiou.

Ako však M. Ďurkovič upozornil, proti telekomunikáciám už v súčasnosti vedie PMÚ konanie práve vo veci zneužívania dominantného postavenia. Rozhodnutie úradu by malo byť zverejnené 30. septembra tohto roku. Zhruba pred rokom sa subjekty združené v API úspešne ohradili proti novej službe ST OnLineStart a diskriminačnému účtovaniu poplatkov za prenájom pevných okruhov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS