ČLÁNOK
Anonymné vklady v SLSP dosahujú ešte 8 mld. Sk
25. septembra 2003

Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP) evidovala ku koncu augusta ešte približne 8 mld. Sk na anonymných vkladoch. Za posledný mesiac sa objem na anonymných vkladoch znížil asi o 400 mil. Sk. Z pôvodného objemu 25,5 mld. Sk anonymných vkladov však SLSP eviduje ešte takmer tretinu. Informovala o tom v stredu generálna riaditeľka SLSP Regina Ovesny-Straka.

Ako dodala, podľa Občianskeho zákonníka končí vzťah na doručiteľa 31. decembra tohto roku a banka zároveň prestáva anonymné vklady úročiť. „Už teraz banka úročí korunové vklady sadzbou 0,1 % p.a., čím chce SLSP tlačiť na zmenu účtov,“ uviedla. Devízové vklady sa úročia sadzbou 0,01 % p.a. a vklady do 100 Sk sa neúročia vôbec. Anonymné vklady tiež nepodliehajú zákonu o ochrane vkladov.

Do konca roka si môžu klienti zmeniť anonymný vklad na iný produkt banky, prípadne vybrať peniaze. „Ak si klient vyberie iný produkt, banka klientovi odpúšťa sankčné poplatky za nenahlásený predčasný výber z vkladnej knižky s výpovednou lehotou,“ dodala riaditeľka SLSP.

Od nového roku bude umorovacie konania anonymných vkladných knižiek riešiť súd. Zároveň začne od januára plynúť trojročná premlčacia lehota, do kedy si budú môcť klienti vybrať zostatok anonymného vkladu. Po 1. januári 2007 má banka nárok previesť zostatky zrušených anonymných vkladov do vlastných výnosov. „Uvidíme koľko prostriedkov zostane do roku 2007 na účtoch, potom sa banka rozhodne, na čo prostriedky použije,“ skonštatovala Ovesny-Straka. Ako dodala, zdroje z anonymných vkladov pôjdu zrejme na charitu, sociálne účely a rozvoj mládeže.

SLSP odanonymňuje vklady v súvislosti s novelou Občianskeho zákonníka, ktorá anonymné vklady ruší kvôli aproximácii s legislatívou Európskej únie (EÚ). Únia totiž tieto vklady neuznáva z dôvodu ich možného zneužitia. Ako uviedla Ovesny-Straka, ako posledné z krajín EÚ zrušilo anonymné vklady Rakúsko. „Tu skončila platnosť anonymných vkladov pred dvoma rokmi,“ skonštatovala. Poslednou krajinou v Európe, kde sú povolené anonymné vklady, zostane Švajčiarsko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS