ČLÁNOK
Analýza NBS o stave, fungovaní a budúcnosti druhého a tretieho piliera starobného dôchodkového sporenia (otázky a odpovede)
2. júla 2020

Analýza mapuje najvýznamnejšie legislatívne zmeny, ktoré mali veľký vplyv na fungovanie starobného dôchodkového sporenia či na výkonnosť fondov. Pozornosť venuje aj poplatkovej štruktúre dôchodkových fondov, ziskovosti správcovských spoločností, investíciám do slovenských aktív, ale sústredí sa aj na výplatnú fázu dôchodkového sporenia. Analýza prináša aj návrhy zmien do budúcnosti.

Na základe uznesenia NR SR č. 2239 z 26. novembra 2019 bola NBS požiadaná, aby pripravila analýzu druhého a tretieho piliera dôchodkového sporenia. Národná banka Slovenska preto v rámci pravidelnej Správy o stave a vývoji finančného trhu pripravila túto samostatnú kapitolu. O analýze bude už čoskoro rokovať NR SR, jej obsah chceme predstaviť aj verejnosti.

Celú Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2019 si prečítate na stránkach NBS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS