ČLÁNOK
Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020-2022
28. novembra 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 predpokladá cieľ deficitu verejných financií vo výške 0,49 % HDP. V porovnaní s posledným programom stability, kedy sa na rok 2020 očakávalo vyrovnané hospodárenie, došlo k uvoľneniu cieľa o -0,5 p. b. HDP. Dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia sa nepredpokladá ani v roku 2019, rozpočet aktuálne očakáva deficit na úrovni 0,7 % HDP. Napriek tomu, že vláda prezentuje cieľ hospodáriť vyrovnane v rokoch 2021 – 2022, bližšie nešpecifikuje opatrenia ako to dosiahnuť (vo výške až 0,75 resp. 1,15 % HDP). Scenár NBS1 predpokladá na rok 2020 výrazne vyšší deficit (1,6 % HDP), keď odhaduje najmä vyššie čerpanie investícií a bežných výdavkov, ako aj menší objem príjmov z dividend, zavedenia e-kasy a nanomarkerov. V prípade naplnenia rozpočtového cieľa v roku 2020 by mal štrukturálny deficit dosiahnuť úroveň 0,5 % HDP, čím by malo dôjsť zároveň aj k splneniu strednodobého rozpočtového cieľa (MTO). Materializácia rizík, na ktoré NBS poukazuje vo svojej analýze, ako aj nezrealizovanie chýbajúcich dodatočných opatrení v rokoch 2021 a 2022 môže ohroziť dodržanie strednodobého rozpočtového cieľa. Dlh by mal do roku 2022 aj s výrazným využitím likvidity ostať tesne pod hranicou prvého sankčného pásma len za predpokladu dodržania rozpočtových cieľov do konca roku 2022, teda realizovaním aktuálne chýbajúcich konsolidačných opatrení.

1. Zhrnutie

Nominálne saldo a dlh verejnej správy Ciele hospodárenia verejného sektora stanovené v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 predpokladajú miernu konsolidáciu verejných financií v roku 2020 s predpokladom dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu od roku 2021. V budúcom roku by mal deficit verejnej správy klesnúť na 0,49 % HDP. V porovnaní s programom stability, ktorý na celom horizonte rozpočtu predpokladal vyrovnanú bilanciu, je očakávaný výsledok za rok 2019 ako aj navrhovaný cieľ na 2020 menej ambiciózny. Dosiahnutie tohto cieľa je vzhľadom na nové opatrenia vlády s výrazným fiškálnym vplyvom založené na značnom poklese investícií, čo otvára otázku reálnosti nastaveného cieľa, ale aj vhodnosti takejto konsolidácie. Zároveň rozpočet na roky 2021 a 2022 vykazuje výrazné odchýlky od rozpočtového cieľa vo výške 0,75 resp. 1,15 % HDP, ktorých krytie zatiaľ nie je v návrhu rozpočtu špecifikované. Takýto výraznejší rozsah nešpecifikovaných opatrení bol naposledy prezentovaný v rozpočte na rok 2012. Zhoršenie výhľadu nominálneho deficitu na roky 2019 a 2020 bude mať za následok aj nepriaznivejšie vyhodnotenie plnenia pravidiel Paktu.

Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020-2022


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS