ČLÁNOK
Analytikov vývoj zahraničného obchodu neprekvapil
30. októbra 2001

Väčšinu ekonomických analytikov aktuálny nepriaznivý vývoj zahraničného obchodu SR, ktorý skončil v septembri so 7-miliardovým deficitom, neprekvapil. Analytici takýto vývoj očakávali, znepokojil ich ale pokles dynamiky rastu exportu, najmä však zaostávajúci export dopravných prostriedkov, ktoré predstavujú jednu z najvýznamnejších vývozných komodít Slovenska.

Analytici si uvedomujú, že kumulatívny schodok za posledných 12 mesiacov už presiahol 90 mld. Sk, čo sú hodnoty porovnateľné s kritickým obdobím rokov 1996 až 1998, kedy zahraničnoobchodná bilancia SR dosahovala obrovské deficity. Upozorňujú však, že v porovnaní s týmto obdobím disponuje momentálne SR dostatočným prílevom nedlhového kapitálu a podiel spotrebných tovarov na dovoze je v porovnaní so spomínaným období výrazne nižší.

Podľa analytika Slovenskej ratingovej agentúry Ľudovíta Ódora nepríjemnou správou aktuálnych štatistík je, že dynamika exportu bola v septembri najnižšia od februára 1999. „Ak sa pozrieme do štruktúry vývozu, vidíme, že export dopravných prostriedkov v deviatom mesiaci výrazne zaostal v porovnaní so septembrom minulého roka. To môže súvisieť so zavádzaním nového modelu, automobilu Colorado, u významného slovenského exportéra, koncernu Volkswagen,“ povedal Ódor. Podobný názor má aj analytik Slávie Capital Pavol Ondriska a analytik Slovenskej sporiteľne Juraj Kotian. Ondriska vyjadril obavu, že zníženie slovenského vývozu môže súvisieť aj s poklesom celosvetových objednávok v súvislosti s globálnou recesiou. J. Kotian si však myslí, že nie je dôvod dávať do súvislosti septembrový slabší export s globálnym spomalením hospodárskeho rastu v Európskej únii (EÚ), ale skôr len s konkrétnymi investíciami v jednom priemyselnom sektore. „Výrobou nového modelu by mala maximálna denná produkcia koncernu Volkswagen vzrásť zo súčasných 600 až 700 áut na 1000 vozidiel,“ povedal. J. Kotian.

Podľa Ľ. Ódora sú na strane slovenského vývozu rezervy, ktoré v nasledujúcich mesiacoch môžu byť využité. „Rast dovozu je naďalej pomerne silný. Predpokladáme však, že vzhľadom na vysoké základy z minulého roka sa v poslednom kvartáli táto dynamika zníži,“ uviedol Ódor, podľa ktorého je zaujímavé, že v medziročnom porovnaní došlo k poklesu dovozu nerastných surovín. Podľa jeho slov to súvisí s poklesom ceny ropy na svetových trhoch a s oslabením dolára voči korune. Ondriska očakáva pokračovanie tohto vývoja aj v ďalšom období, pokiaľ sa cena ropy udrží na súčasných úrovniach. Analytik tiež vyzdvihol úlohu zvyšujúceho sa objemu vývozu ale aj dovozu v triede strojov a prístrojov. „Do určitej miery ide o vplyv aktívneho zušľachťovacieho styku, čo dáva síce ľuďom prácu, ale pridaná hodnota takto vytvorená je pomerne nízka,“ skonštatoval P. Ondriska.

Analytici očakávajú aj v nasledujúcich mesiacoch narastanie deficitu zahraničného obchodu. „Tento nárast posilní najmä tradičný sezónny nárast dovozov v závere roka. Predpokladáme, že deficit zahraničného obchodu za celý rok sa bude pohybovať okolo úrovne 90 mld. Sk, čo zodpovedá približne 9,3 % hrubého domáceho produktu (HDP),“ uviedol analytik Tatra banky Róbert Prega. Podľa Ondrisku by mal október priniesť mierne nižší deficit zahraničného obchodu, čo však podľa neho nebude platiť o posledných dvoch mesiacoch tohto roka. J. Kotian očakáva koncoročný deficit výrazne vyšší, pokiaľ nenastane viditeľnejšia zmena v dynamike rastu exportov alebo spomalenie importov. Rast dovozov by sa však mal podľa neho aj vďaka nižšej cene ropy ku koncu roka výrazne spomaliť.

Podľa Ódora sa bude musieť Slovensko pri využívaní svojich exportných možností sústreďovať najmä na trhy CEFTA a na rastúci domáci dopyt. Súvisí to so zúženým priestorom na export slovenských výrobkov do EÚ vzhľadom na pokles ekonomického rastu v jej krajinách. „V každom prípade však nemôžeme ani v budúcom roku očakávať výrazné zlepšenie obchodnej bilancie. Na konci minulého mesiaca sme zvýšili odhad schodku zahraničného obchodu ku koncu roka na 90 mld. Sk. V roku 2002 môže byť pasívne saldo ešte vyššie,“ uviedol Ľ. Ódor. Tento predpoklad tiež oprel o očakávanie relatívne silného nárastu konečnej spotreby domácností vzhľadom na odkladanie deregulácií zo strany slovenskej vlády.

Predstavitelia Národnej banky Slovenska sa domnievajú, že na základe doterajšieho vývoja a predikcií vybraných priemyselných podnikov by v poslednom štvrťroku nemalo dôjsť k výraznej zmene vo vývoji zahraničného obchodu.

Zahraničnoobchodná bilancia SR vykázala k ultimu septembra deficit 7 mld. Sk. Schodok sa tak v porovnaní s augustom mierne znížil o 0,9 mld. Sk. Celkový deficit zahraničného obchodu za tri štvrťroky predstavoval takmer 65 mld. Sk a zaznamenal tak medziročné zvýšenie o 48,11 mld. Sk. Za celý uplynulý rok skončila obchodná bilancia SR s pasívom 42,4 mld. Sk. Za tri štvrťroky sa zo Slovenska vyviezol tovar v hodnote 457,5 mld. Sk pri medziročnom raste o 15,88 %. Dovoz na Slovensko predstavoval 522,5 mld. Sk a medziročne vzrástol o 26,91 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS