ČLÁNOK
Analytické údaje finančného sektora
29. mája 2012

Analytické údaje finančného sektora sú k dispozícii štvrťročne za jednotlivé časti finančného trhu. Dostupné sú údaje o štruktúre aktív, pasív, príp. spravovaného majetku a ziskovosti a ďalšie ukazovatele, ktoré je možné využiť ako indikátory finančnej stability, resp. pre účely dohľadu z hľadiska obozretnosti na makroúrovni. Okrem samotných hodnôt ukazovateľov sú k dispozícii aj indexy koncentrácie, resp. rozdelenia ich hodnôt pre individuálne inštitúcie vrámci jednotlivých častí finančného trhu.

údaje

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS