ČLÁNOK
Analytici sa prikláňajú k aukčnému predaju licencií UMTS
8. septembra 2000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vo štvrtok vyhlásilo, že v otázke predaja licencií pre tretiu generáciu mobilných sietí (3G) sa neprikláňa k alternatíve usporiadania aukcií, pretože by to neúmerne predražilo tieto licencie na úkor neskoršej cenovej dostupnosti služieb, ktoré títo operátori budú poskytovať. Zaujalo tak prakticky opačné stanovisko ako Telekomunikačný úrad SR, ktorý preferuje aukčný predaj licencií pred tzv. beauty contests, čím by sa zabezpečili slušné príjmy aj pre štátny rozpočet. Analytici však upozorňujú na riziká týchto „súťaží krásy“ (beauty contests), pri ktorých by víťazi nemuseli priamo platiť za získanie licencie, zaviazali by sa však napríklad investovať v nasledujúcich rokoch do rozvoja siete.

Ako pre SITA uviedol analytik P67 Value Zoltán Tihanyi, v prípade zvolenia spôsobu presadzovaného v súčasnosti ministerstvom, licencie na 3G siete môžu dostať záujemcovia, ktorí budú vybratí podľa nejednoznačných kritérií, prípadne budú mať lepší lobbing. „Okrem toho, že sa dozvieme o výhodách toho-ktorého operátora pre konečného spotrebiteľa, nedozvieme sa, ako si domáci trh cenia zahraniční investori z prostredia najnovších technológií,“ uviedol Z. Tihanyi. Očakávania, analýzy a vyhliadky prípadných investorov by podľa neho znemožnili cenám ísť do nereálnych výšok. „Ak sa teda zdá, že sumy za licencie UMTS v západnej Európe boli neprimerane vysoké, nie je to pravda. Ich výška bola daná budúcou veľkosťou trhu a to si investori určite uvedomovali. Tak isto ako vlády škandinávskych krajín, ktoré síce predali licencie za nižšie ceny, zaviazali však budúcich operátorov odvádzať určité percento z obratu do štátneho rozpočtu,“ dodal.

V tejto súvislosti je zaujímavá otázka, aké výnosy Slovensko môže očakávať z predaja 3G licencií. Vzhľadom na to, že kúpna sila slovenských spotrebiteľov sa nedá porovnávať s nemeckými, francúzskymi či talianskymi spotrebiteľmi, pre porovnanie môže podľa Z. Tihanyiho poslúžiť Poľsko. Tamojšia vláda chce do konca roka predať päť licencií a získať minimálne 3,75 mld. EUR, čo predstavuje na jednu licenciu 750 mil. EUR. Po prepočte na jedného obyvateľa by tak Slovensko mohlo získať z plánovaného predaja troch až štyroch licencií takmer 18 mld. Sk (asi 4,5 mld. Sk za jednu), čo predstavuje ekvivalent necelých desať percent tohtoročných príjmov štátneho rozpočtu.

„Nepochopiteľne vyznievajú slová z prostredia ministerstva o tom, že existujúci operátori dostanú automaticky licencie UMTS. K licencii teda ešte pred začiatkom aukcií alebo súťaží krásy prídu takí silní hráči ako Deutsche Telekom a France Telecom,“ tvrdí analytik P67 value. Deutsche Telekom vlastní 51 % Slovenských telekomunikácií, ktoré majú 60-percentný podiel v EuroTeli, a France Telecom kontroluje 64 % akcií mobilného operátora Globtel. Aukcie by však mohli priniesť „celkom slušný balík peňazí“, s ktorým by štát mohol operovať. „Bez ilúzií môžme konštatovať, že ekonomicky racionálne riešenia by sa dostali na program dňa až po vyčerpaní všetkých ostatných možností,“ dokončil Z. Tihanyi.

Podobný názor má aj analytik Slávia Capital. o.c.p., a.s. Boris Kostík. Podľa neho je však nereálne na Slovensku predpokladať, že vláda si vyberie alternatívu beauty contest. „V čase, keď sa budú udeľovať licencie, sa na Slovensku bude práve „zvolebnievať“ a hlavné slovo v tejto otázke nebude mať určite ministerstvo dopravy. Potreby štátneho rozpočtu a z nich vyplývajúce požiadavky rezortu financií určite pritlačia jazýček váh v prospech aukcií tak, aby štátny rozpočet získal slušné zdroje z predaja licencií,“ zdôraznil. Príkladom v tomto smere môže byť Veľká Británia, kde sa dosiahli veľmi vysoké ceny za licencie a britská vláda tak nebude musieť v budúcnosti financovať potreby rozpočtu štátnymi dlhopismi. Na Slovensku však nemožno očakávať až tak prehnané výnosy z predaja licencií, pretože na rozdiel od nemeckého či britského trhu nie je slovenský trh až taký atraktívny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS