ČLÁNOK
Analytici prekvapení najmä osemmesačným schodkom zahraničného obchodu
30. septembra 2003

Tretí mesačný prebytok obchodnej bilancie v tomto roku na úrovni 1,4 mld. Sk bol pre analytikov veľkým prekvapením, keď pre august rátali s deficitom priemerne okolo 2,8 mld. Sk. Neočakávaná a prekvapivá bola aj hodnota záporného schodku zahraničného obchodu (ZO) za osem mesiacov, ktorá dosiahla 11,74 mld. Sk. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je to zlepšenie takmer o 78 %.

Príčinou prekvapujúcich augustových čísel je podľa analytika Slavie Capital Pavla Ondrisku malý rozsah našej ekonomiky v porovnaní s ekonomickou silou niekoľkých zahraničných investorov v SR. „Aj za augustovým prebytkom je predovšetkým nárast exportu koncentrovaný do jedného odvetvia,“ uviedol Ondriska. V auguste vzrástol export SR o 25 %. „Slovenskí exportéri dopravných prostriedkov sa tak aj naďalej úspešne vyrovnávajú so slabším zahraničným dopytom,“ uviedla analytička ČSOB Silvia Čechovičová. Okrem pozitívneho vplyvu exportu osobných aut a ich častí pri ich zníženom dovoze nie je podľa Ondrisku vývoj v ostatných komoditných skupinách až taký priaznivý.

Import vzrástol takmer o 14 %. „Tempo rastu importu v absolútnom vyjadrení v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi výrazne pokleslo a predstavuje druhý najnižší objem dovozov za uplynulý kalendárny rok,“ uviedol analytik Poštovej banky Miroslav Šmál. Ako uviedla Čechovičová, pokračuje silný dovoz strojov a zariadení, za nimi sa drží dovoz vozidiel a dopravných zariadení. „Pravdepodobne ide o dovoz komponentov na výrobu automobilov,“ uviedla analytička. Predpoklad ČSOB na celkový tohtoročný schodok je vo výške 42 mld. Sk. Augustové výsledky zahraničného obchodu zapríčinili revíziu odhadov Slavie Capital z celoročného schodku obchodnej bilancie 4,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) na 3,9 % HDP. Podľa ministra hospodárstva Pavla Ruska bude tohtoročný deficit zahraničného obchodu o polovicu lepší, ako bol v minulom roku. „Ešte dva takého mesiace a dosiahne 30 mld. Sk,“ uviedol Rusko. Zlepšujúci sa zahraničný obchod je podľa neho dlhotrvajúcim trendom, ktorý by mal odstrániť riziko tlaku na kurz koruny a vytvoriť predpoklad trvaloudržateľného ekonomického rastu.

Pozitívne výsledky augustovej obchodnej bilancie sa však dali podľa analytika UniBanky Viliama Pätoprstého vytušiť už zo štvrtkového rozhodnutia centrálnej banky o znížení úrokových sadzieb. „Zverejnenie údajov za ZO opäť nastolilo otázku, či centrálna banka disponuje aspoň čiastkovými ekonomickými dátami skôr, ako sú oficiálne zverejnené,“ povedal Ondriska. Pozastaviť sa nad tým treba podľa neho najmä pri zohľadnení rozporov medzi krokmi menovej politiky Národnej banky Slovenska a vyhláseniami jej predstaviteľov. „Predpokladám, že centrálna banka mala predbežné výsledky zahraničného obchodu k dispozícii skôr,“ konštatoval Pätoprstý.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS