ČLÁNOK
Analytici očakávajú vyšší rozpočtový schodok
28. septembra 1998

Neveria ani tomu, že súčasný, oproti predpokladu vyšší rozpočtový deficit vyvolávajú hlavne predvolebné tlaky, ktoré sa po voľbách postupne odstránia a umožnia tak dosiahnuť plánovaný deficit štátneho rozpočtu vo výške 8 mld. Sk. Analytici očakávajú rozpočtový schodok v porovnaní s prognózami vlády o niekoľko miliárd korún vyšší. Jeden z analytikov odhaduje tohtoročný deficit štátneho rozpočtu vo výške 12,5 mld. Sk, čo by znamenalo schodok vyšší oproti predpokladu o vyše 55%. Ďalší vývoj rozpočtu ovplyvní v tomto roku podľa analytikov zrušenie dovoznej prirážky, efektívnosť výberu daní a vládne výdavky. Kým zníženie dovoznej prirážky na nulu s účinnosťou od 1. októbra sa prejaví na štátnom rozpočte v negatívnom smere, výber daní, predovšetkým dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní, by mal byť v druhej polovici roka silnejší. Obmedzenie vládnych výdavkov, predovšetkým investičných, by štátny rozpočet ovplyvnilo pozitívne. Podľa posledných dostupných údajov predstavoval deficit štátneho rozpočtu za prvých osem mesiacov tohto roka 8,653 mld. Sk pri príjmoch vo výške 116,150 mld. Sk a výdavkoch 124,803 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS