ČLÁNOK
“ Analytici „“nové““ obchodovanie s dlhopismi fondu vítajú
9. januára 2001

Trhoví analytici v prevažnej miere kladne hodnotia zámer mimoburzového trhu RM-Systém Slovakia (RM-S), ktorý by mal od konca januára umožniť obchodovanie s pohľadávkami voči Fondu národného majetku SR (FNM), ktoré vyplývajú z dlhopisov fondu.

Analytik ING Bank Ján Tóth považuje plánované sprevádzkovanie trhu s pohľadávkami voči FNM za „dobrý nápad“, musí však byť splnených niekoľko podmienok. Odstupovanie pohľadávok by malo byť právne nespochybniteľné, možnosť obchodovať s nimi by mali mať aj zahraniční klienti a poplatky by sa mali pohybovať v rozumných medziach. Hlavným prínosom bude podľa J. Tótha zlikvidnenie dlhopisu aj na ďalšie obdobie.

Prípadní investori budú musieť podľa dílera Slávie Capital Ivana Matúšeka prehodnotiť určité riziká spojené so zmenou inštrumentu a to najmä po právnej stránke. Takýto spôsob nakladania s dlhopismi však bude výhodný aj pre ich držiteľov, ktorí budú môcť skôr získať finančné prostriedky, ako aj pre obchodníkov, pre ktorých bude obchodovanie s pohľadávkami zdrojom zisku. Pre vývoj ceny za odstúpenie pohľadávok voči FNM bude podľa názoru I. Matúšeka dôležitý termín, kedy FNM začne vyplácať dlhopisy ich držiteľom. Dôležitým impulzom bude aj dôvera v nový inštrument, prostredníctvom ktorého sa bude dať s týmto cenným papierom nakladať. Práve v závislosti od tejto dôvery by sa mala pohybovať aj cena.

Podľa názoru riaditeľa Asociácie obchodníkov s cennými papiermi Róberta Kopála je vytvorenie trhu s pohľadávkami užitočným krokom pre majiteľov dlhopisov FNM, ktorí za ne budú potrebovať získať prostriedky ešte pred splatením. Cena bude podľa R. Kopála úmerná termínu začatia vyplácania dlhopisu fondom. Dôležitá bude aj technická nenáročnosť takejto operácie na RM-S.

RM-S umožní v najbližšej dobe predaj a odkupovanie pohľadávok voči FNM. Postupovanie pohľadávok je možné na základe platných ustanovení Občianskeho zákonníka. Presné podmienky takejto transakcie s dlhopismi FNM a jej technické riešenie by mal RM-S vypracovať do konca januára. FNM by mal začať vyplácať dlhopisy prostredníctvom RM-S už od marca. Po zdanení ich hodnota predstavuje 13 740 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS