ČLÁNOK
Analytici cakajú marcový deficit zahranicného obchodu od 4 do 5,1 mld. Sk
29. apríla 2003

Tendencia medzirocného zlepšenia v obchodnej bilancii by mala podla analytikov pokracovat aj v marci. Kým v tretom mesiaci minulého roka skoncil zahranicný obchod (ZO) Slovenska s deficitom 7,334 mld. Sk, analytici v marci tohto roka ocakávajú schodok v rozpätí 4 až 5,1 mld. Sk. Väcšina z nich sa pritom zhoduje na císle 4,5 mld. Sk. Rovnako ako vo februári majú najoptimistickejšie ocakávania analytici CSOB, najopatrnejší odhad má tentokrát analytik Slovenskej sporitelne Juraj Kotian.

Aj v marci by malo podla analytikov tempo rastu exportu prevyšovat dynamiku rastu importu. Podla analytika UniBanky Viliama Pätoprstého sa však v dôsledku bázického efektu rast vývozu medzirocne spomalí a dosiahne 14,4 %. Štruktúra zahranicného obchodu by sa nemala výrazne zmenit, export budú nadalej tahat dopravné prostriedky, stroje a zariadenia a ocel. „Ocakávam, že koncentrácia týchto odvetví v zahranicnom obchode sa bude v najbližších mesiacoch zvyšovat,“ skonštatoval Pätoprstý. Analytik Tatra banky Róbert Prega sa pripája k názoru, že pozitívna tendencia exportu bude pokracovat, co naznacil už konjunkturálny prieskum v týchto odvetviach.

Na strane importu sa môže podla Kotiana znacne zvýšit dovoz nerastných surovín v dôsledku priaznivého vývoja cien ropy, podobne ako v Ceskej republike. Pozitívny vplyv na vývoj importu by malo mat aj zhodnotenie koruny voci americkému doláru. „Uvidíme, ci bude dovoz spotrebných a investicných tovarov nadalej tlmený,“ poznamenal Prega. Pokles maloobchodných tržieb síce podla neho naznacil nižšie tempo rastu spotrebného dovozu, ten by sa však mal pocas roka oživit. „Nadalej by dynamika rastu importu nemala prevýšit tempo rastu vývozov,“ dodal. Pätoprstý v marci ocakáva medzirocný rast dovozov o 7,7 %.

Pocas prvých dvoch mesiacov tohto roka skoncil zahranicný obchod Slovenska so záporným saldom 4,143 mld. Sk, co predstavovalo len tretinu schodku za dva mesiace 2002. V januári pritom deficit obchodnej bilancie predstavoval len 830 mil. Sk, vo februári bol 3,313 mld. Sk. Národná banka Slovenska vo svojom menovom programe na tento rok pocíta so záporným saldom obchodnej bilancie 85 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS