ČLÁNOK
Analógie V. Páleníka spojené so zavedením eura
3. mája 2001

Nahradenie slovenskej koruny eurom v aktuálnom čase má pragmatické. politické, legislatívne a hlavne ekonomické úskalia. Podobná úvaha vyvoláva asociácie a analógie, ktoré sa snaží popísať Viliam Páleník z Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky SAV.

„V málo vyspelých ekonomikách v čase ekonomickej nestabilnosti dochádza k takzvanej dolarizácii ekonomiky. Popri národnej mene sa v praktickom ekonomickom živote začne používať cudzia, stabilnejšia mena ako napríklad DEM v Juhoslávii. Zvyčajne to vedie k výraznému obmedzeniu účinnosti hospodárskej politiky, predovšetkým v proti inflačnej oblasti a v sfére zamestnanosti. Znevýhodňuje to napríklad štátnych zamestnancov. Slovenská ekonomika a slovenská koruna sú relatívne stabilné a nebadať ani signály, ktoré by mohli viesť k záverom, že v krátkodobom horizonte má slovenská ekonomika tendenciu prijať euro za svoju menu, “ tvrdí Páleník

Ďalšou z možných analógií je podľa neho menová únia. Jedným z praktických príkladov je fungovanie stredoafrického franku, ktorý je v desiatich štátoch. Ich ekonomika je však naviazaná na vývoz do Francúzska. Práve preto môže byť stredoafrický frank naviazaný na francúzsky frank.

Ďalšou možnou analógiou môže byť euro ako referenčná mena pre výmenný kurz slovenskej koruny. Euro sa 1. januára 1999 nemuselo stať referenčnou menou, ale nahradiť korunu ako národnú menu zafixovaním jej kurzu od spomínaného dátumu. Ak by sa to stalo, veľmi by sa oklieštili menové nástroje Národnej banky Slovenska. To by však komplikovalo riešenie problémov obchodného salda, pretože slovenský dovoz je z dolárovej oblasti a vývoz smeruje väčšinou do Európskej únie.

Dlhodobejší pohľad na nahradenie koruny eurom pripadá podľa Páleníka len po vstupe SR do Európskej únie. To bude možné po naplnení číselných hodnôt maastrichtských kritérií, ktoré zahŕňajú podmienku stabilnej rozpočtovej a menovej politiky ako podmienku spoločnej menovej politiky so spoločnou menou euro.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS