ČLÁNOK
Amslico AIG Funds na trhu s dvoma fondmi
21. februára 2001

Minulý týždeň začala na slovenskom trhu kolektívneho investovania aktívne pôsobiť spoločnosť Amslico AIG Funds. Ponúka možnosť investovania do Zahraničného rastového otvoreného podielového fondu (OPF) a Príjmového dlhopisového OPF. Informovali o tom predstavitelia spoločnosti.

Minimálna investícia do fondov predstavuje 25 tis. Sk. Predaj sa uskutočňuje prostredníctvom agentov, snahou spoločnosti však bude rozšírenie distribučnej siete aj o bankové inštitúcie a obchodníkov s cennými papiermi. Správcovská spoločnosť bude pri svojej činnosti využívať skúsenosti odborníkov patriacich do skupiny American International Group Inc. (AIG). Snahou spoločnosti je „zaujať významné postavenie medzi najväčšími správcovskými spoločnosťami na Slovensku“.

Zahraničný rastový fond je určený pre klientov so sklonom k riziku, čo prináša možnosť vyššieho zhodnotenia investície. Portfólio tohto fondu budú tvoriť najmä akcie (70 %), prevládať by pritom mali majetkové cenné papiere európskych spoločností. Benchmarkom bude európsky a globálny MSCI index. Ďalších 25 % portfólia budú predstavovať dlhopisy renomovaných spoločností. Zvyšok budú tvoriť vkladové listy, depozitné certifikáty a iné nástroje peňažného trhu.

Až 90 % majetku Príjmového dlhopisového fondu by podľa slov predstaviteľov správcovskej spoločnosti mali tvoriť slovenské štátne dlhopisy. Dopĺňať by ich mali napríklad dlhopisy so zárukou štátu, vkladové listy, depozitné certifikáty. Fond so svojou konzervatívnou stratégiou by mali využiť najmä investori s väčšou averziou k riziku.

Amslico AIG Funds je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou poisťovne Amslico AIG Life. Je tak členom skupiny AIG, ktorá je svetovým lídrom v poskytovaní finančných služieb. Povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti získala 24. novembra. Spoločnosť je tiež členom Asociácie správcovských spoločností.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS