ČLÁNOK
Americký prezident Bush chce čiastočne privatizovať štátny penzijný program – Social Security
15. mája 2001

Po schválení rozpočtu na fiškálne obdobie 2001-2002, ktorého súčasťou je aj zníženie daní o 1,35 bilióna dolárov v priebehu budúcich jedenástich rokov, pristupuje George Bush k budovaniu ďalšieho piliera svojho ekonomického programu. Vymenoval totiž komisiu, ktorá má „renovovať“ Social Security – americký projekt financovania dôchodkov z verejných zdrojov.

Komisii, ktorá má byť rovnomerne zložená z predstaviteľov oboch politických táborov, spoločne predsedajú bývalý demokratický senátor Daniel Moynihan a umiernený republikán Richard Parsons.

Demokrati v Kongrese však už stihli obviniť prezidenta Busha, ktorý údajne obsadil 16-člennú komisiu svojimi stúpencami tak, aby získal podporu na čiastočnú privatizáciu štátnej penzijnej schémy.

Bush vychádza z plánu, ktorý definoval v rámci prezidentskej predvolebnej kampane a chce, aby osobitne mladí ľudia mali možnosť investovať časť svojich prostriedkov na akciovom trhu, podobne, ako je to v prípade privátnych a extrémne výkonných penzijných štruktúr v USA, a teda aby nepreferovali vládou garantovaný model v rámci Social Security.

Bush zároveň varoval, že zdroje v tejto schéme sa veľmi málo zhodnocujú a mohlo byť dôjsť aj negatívnym výnosom, ak sa nepristúpi k radikálnej reforme.

Hrozba pre stabilitu Social Security bola zrejmá už niekoľko dekád. Všetci politici v minulosti hovorili, že čosi treba urobiť, ale neurobilo sa vôbec nič. V tejto chvíli už akýkoľvek odklad nie je možný – povedal doslova americký prezident.

I napriek výkyvom na akciovom trhu môžu ľudia získať lepšie výnosy v porovnaní so Social Security, ktorá investuje svoje prebytky spravidla do bezpečných štátnych dlhopisov.

Táto schéma, v rámci ktorej sa vyplácajú dôchodkové dávky miliónom Američanov, je čiastočne založená na predchádzajúcej výške mzdy v produktívnom veku, sa stala už dlhodobou a veľmi akútnou témou amerických politikov.

Pokusy o jej reformu však zlyhali už dva razy, hoci takisto boli vymenované komisie zložené z republikánov i demokratov. Nezabrali ani ich varovania, že v priebehu 25-40 rokov dôjde v Social Security k vážnej kríze, pretože občania narodení v rámci populačnej explózie začnú v tomto časovom horizonte odchádzať do dôchodku a bude ich podstatne viac v porovnaní s ľuďmi v produktívnom veku, čo znamená, že v Social Security sa vyčerpajú zdroje. Kritici Bushovho plánu však tvrdia, že akýkoľvek pokus, ktorý umožní čiastočné odstúpenie od štátnej penzijnej schémy, bude perspektívne znamenať jej zánik. Navyše – realizácia tohto plánu nebude možná bez predĺženia hranice dôchodkového veku a bez redukovania existujúcej závislosti penzijných dávok od miery inflácie.

Bush sa však zaviazal k trom hlavným princípom – nebude znižovať penzijné dávky vyplácané v hotovosti, nebude sa zvyšovať daň z týchto dávok a striktne sa obmedzia takzvané dobrovoľné príspevky v rámci „renovovanej“ Social Security.

Vodca demokratickej menšiny v Senáte Thomas Daschle ale obvinil prezidenta, ktorý údajne už upustil od reformy založenej na širokospektrálnej spolupráci oboch politických táborov. Vymenoval totiž komisiu, ktorá má iba zlegalizovať jeho pôvodné plány, to znamená, presmerovať zdroje zo Social Security na akciové trhy.

Zdá sa, že v tomto prípade sa začne politický boj o prípadný nový model americkej penzijnej schémy. Prvú správu s konkrétnymi závermi a návrhmi má komisia predložiť na jeseň, no reforme sa bude venovať vážna pozornosť až po voľbách do Kongresu v roku 2002. Demokrati sa už teraz netaja tým, že práve v „boji“ o Kongres v roku 2002 sa Social Security stane hlavnou témou ich kampane.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS