ČLÁNOK
Americký Federal Reserve znížil sadzby o pol bodu
18. apríla 2001

Rada americkej centrálnej banky Federal Reserve (Fed) odhlasovala jednomyseľne zníženie diskontnej úrokovej sadzby o polovicu percentuálneho bodu. Znížila rovnako aj úrokovú sadzbu z federálnych overnightov. Úroková sadzba z federálnych overnightov klesla 4,5 % a diskontnú úrokovú sadzbu Fed znížil na úroveň 4 %.

Diskontnú úrokovú sadzbu, za ktorú centrálna banka požičiava peniaze priamo komerčným bankám, stanovuje radou Fed na základe konzultácií so svojimi regionálnymi bankami. K rozhodnutiu ju viedli žiadosti regionálnych bánk v mestách Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Atlanta, Minneapolis, Dallas a San Francisco.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS