ČLÁNOK
Americkú ekonomiku charakterizujú protichodné signály
4. júna 2001

Najnovšie ekonomické dáta hovoria o tom, že v USA došlo k veľmi miernemu poklesu nezamestnanosti, no na druhej strane sa sústavne znižuje podnikateľská dôvera v priemyselnom sektore. Májová hodnota indexu NAPM predstavovala 42,1%, hoci v apríli bol tento ukazovateľ na hladine 43,2%. Tento pokles bol ešte výraznejší v porovnaní s predbežnými odhadmi a zároveň ilustruje, že aktivita v sektore priemyslu sa znižuje už desať po sebe nasledujúcich mesiacov.

Najnovšie štatistické údaje amerického Ministerstva práce konštatujú, že nezamestnanosť v máji poklesla o 0,1% a dnes vykazuje celkovú úroveň 4,4%. Znamená to, že sa podarilo zastaviť negatívny trend z apríla, kedy dosiahla miera nezamestnanosti 4,5%, čo predstavuje najvyššiu hladinu za ostatných 30 mesiacov.

Americké akciové trhy reagovali na uvedené konfliktné dáta (pokles nezamestnanosti, no zároveň a pokles aktivít a dôvery v priemysle) veľmi umiernene, no s istým optimistickým výhľadom. Na sklonku uplynulého týždňa posilnil Dow Jones Industrial Average o 0,7% a uzatváral na 10 990,41 bodu. Nasdaq Composite zvýšil svoju hodnotu o 1,8% a dosiahol 2 149,44 bodu.

Údaje z amerického trhu práce, ako aj vývoj aktivít a dôvery v sektore priemyslu sa veľmi pozorne vyhodnocujú, pretože sa hľadá definícia, do akej miery sa americká ekonomika dostáva, prípadne už dostala do štádia poklesu, respektíve, či sa z tohto štádia môže úspešne vymaniť. Ďalší pokles v sektore priemyslu rozširuje priestor pre tie úvahy, ktoré kalkulujú, že Fed opätovne zníži základnú úrokovú sadzbu v rámci budúceho riadneho zasadania Výboru pre operácie na voľnom trhu – FOMC. Jeho rokovanie sa uskutoční 26.-27. júna.

Spomínané konfliktné dáta sa však nielen pozorne študujú, ale aj rozporne komentujú.

Northern Trust so sídlom v Chicagu vo svojej analýze napríklad tvrdí, že údaje ohľadne nezamestnanosti nemožno vnímať tak, že by dochádzalo k nejakému výraznejšiemu obratu na trhu práce. Aktivity v sektore priemyslu zasa označuje za extrémne nízke, čo bude s najväčšou pravdepodobnosťou znamenať, že Fed zníži úrokové sadzby na konci júna o 25-50 bázických bodov, pričom sa za reálnejšie považuje zníženie o 25 bázických bodov.

(Federálny rezervný systém znížil v roku 2001 benchmarkovú úrokovú sadzbu päť razy, celkovo o 2,5% a dnes je táto sadzba na 7-ročnom minime, teda na úrovni 4%).

Na druhej strane washingtonský Ruesch International vo svojej štúdii tvrdí, že zníženie nezamestnanosti predstavuje „dobrú správu, ktorá sa týka všetkých ekonomických frontov…“

V rámci poklesu už máme najhoršie za sebou a ekonomika je na začiatku návratu do pôvodného stavu, konštatuje doslova Ruesch International.

V každom prípade je zrejmé, že májový pokles nezamestnanosti zastavil negatívny trend, pretože tento ukazovateľ predstavoval ešte v septembri minulého roka 30-ročné minimum (3,9%), no od tohto obdobia sa neustále zvyšoval a hrozilo, že dosiahne trojročné maximum. Májové dáta sú teda určitou deliacou čiarou. V sektore služieb sa počas minulého mesiaca vytvorilo 70 000 nových pracovných pozícií, čo je veľmi relevantný indikátor, no v priemysle ich ubudlo 182 000. Pokles miery nezamestnanosti teda nie je stabilizovaný a v rôznych sektoroch vykazuje početné diferencie.

Podstatne horší je stav ohľadne aktivít a indexu dôvery v priemysle, kde sa nachádza index NAPM (National Association of Purchasing Management) už deväť mesiacov pod hladinou 50%, čo znamená, že sektor sa už ocitol v recesii a analytici sa obávajú, že stav v priemysle môže čoskoro zachvátiť ostatné odvetvia amerického hospodárstva.

Popri konfliktných dátach, ktoré sa týkajú nezamestnanosti a aktivít v priemyselnom sektore, je jedna vec nesporná – dôvera spotrebiteľov zostáva stále na veľmi vysokých hodnotách.

Dodajme, že spotrebiteľské výdavky sa podieľajú až dvoma tretinami na americkom hrubom domácom produkte a Alan Greenspan ich označil za kritický faktor pri odvrátení hrozby recesie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS