ČLÁNOK
Americké podniky odmietajú politiku silného kurzu dolára
14. júna 2001

Američania sa snažia vyriešiť problémy ekonomiky rôznymi spôsobmi. Sú to zásahy Alana Greenspana, ktorý sa snaží znížením úrokových mier oživiť stagnujúci kapitálový trh, či daňová reforma, ktorou sa minister financií Paul O´Neill snaží zvýšiť výkonnosť amerických firiem. Americkým firmám v raste prekáža silný kurz dolára. Upozornili na ňom v liste ministrovi financií. Národná asociácia priemyselníkov a predstavitelia piatich iných výrobných združení tvrdia, že silný kurz dolára má negatívny vplyv na export, výrobu priemyselnej produkcie a zamestnanosť vo výrobnom sektore.

Od začiatku roku 1997 kurz USD voči iným voľne zameniteľným menám stúpol o 27 %. To sa nemohlo nepodpísať na fungovaní amerických firiem. Podľa tvrdenia priemyselníkov, žiadne znižovania nákladov nemôžu kompenzovať straty, ktoré vznikli „zdražením“ národnej meny. V priemysle rastie počet nezamestnaných práve kvôli kurzu dolára a americké tovary sú vytesnené z domáceho a vonkajšieho trhu, tvrdí list adresovaný ministrovi financií. Priemyselníci otvorene vyhlásili že je potrebná korekcia politiky ministerstva financií, aby nebola vnímaná ako politika silného kurz amerického dolára, ktorá nerešpektuje reálny stav ekonomiky.

Priemyselníci ako prví vystúpili proti politike silného kurzu, ktorý postupne posilňuje bez ohľadu na spomalenie rastu americkej ekonomiky. Silný kurz dolára podkopáva pozície amerických firiem na rôznych trhoch, pretože ich tovary a služby sú v dolárovom vyjadrení drahšie ako produkcia zahraničnej konkurencie. Situácia sa komplikuje pádom tempa rastu americkej ekonomiky, je úplne pravdepodobné že výhrady voči politike silného kurzu USD budú silnieť.

Vo februári tohto roku po nástupe do funkcie americký minister financií Paul O´Neill povedal, že ministerstvo nerobí politiku silného dolára. Silný dolár je podľa neho výsledkom silnej ekonomiky. Mnohí si mysleli, že toto tvrdenie je narážkou na možný ústup od politiky silného dolára. Trhy očakávali, že kurz USD klesne. Avšak O´Neill kategoricky odmietol zmenu kurzovej politiky. Povedal, že ak by to urobil, prenajal by si štadión v New Yorku a oznámil by to v sprievode fanfár.

Silný dolár zohral dôležitú úlohu v období rastu americkej ekonomiky v druhej polovici deväťdesiatych rokov zdržiavaním inflačného tlaku. Avšak táto politika formovaná ministrom financií Robertom Rubinom sa nepoužíva v období spomalenia rastu.

Americkí priemyselníci majú výhrady voči politike silného kurzu USD aj kvôli tomu, lebo v prvom štvrťroku tohto roku sa značnej znížili rast hrubého domáceho produktu. Ministerstvo financií predpokladalo, že HDP by mal v prvom štvrťroku stúpnuť o 2%. Tento údaj predpovedalo aj ministerstvo obchodu. Definitívne výsledky však potvrdili, že v poslednom štvrťroku minulého roku americký HDP stúpol o 1 % a v prvom štvrťroku o 1,3%.

Nízke ukazovatele rastu HDP boli odrazom podstatného zníženia kapitálových investícií a spomalenia výdavkov spotrebiteľov. Posledný faktor má aj určitý pozitívny efekt a napomáha oslabeniu inflačných tlakov. V prvom štvrťroku sa podľa odhadov znížili výdavky na výpočtovú techniku. Napriek tomu, že makroekonomické ukazovatele vyzerajú pesimisticky, Američania sú pozitívne naladení. Index spotrebiteľskej dôvery meraný Michiganskou univerzitou ukazuje, že radoví občania dôverujú ekonomike. Koncom apríla tento index dokonca stúpol z 88,4 bodov na 92 bodu. Alan Greenspan tvrdí, že možno sa síce neskončilo znižovanie tempov rastu, ale existujú základy pre zrýchlenie vývoja v druhom Polárku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS