ČLÁNOK
Americké investície do rizikového kapitálu zaznamenali prudký pokles a tento trend má pokračovať aj v roku 2001
22. marca 2001

V poslednom štvrťroku 2000 poklesli investície do rizikového kapitálu až o 18%. Podstatné tiež je, že tento vývoj sa opakoval tri po sebe idúce kvartály (prakticky od marca 2000) a podľa analýzy poradenskej firmy PwC MoneyTree možno očakávať podobnú, ak nie horšiu situáciu aj v roku 2001.

Z tohto dôvodu narastá nervozita v kruhoch investorov, ktorí sa obávajú, že v krátkodobom časovom horizonte možno sotva očakávať generovanie výnosov z rizikového kapitálu.

PwC MoneyTree ďalej dodáva, že v poslednom štvrťroku 2000 poklesol počet transakcií o 9% a ich celkový počet bol 853, pričom objem investícií dosiahol úhrnnú čiastku 13,7 miliardy dolárov.

Analytici poznamenávajú, že na tomto stave sa najviac podieľa znížený záujem o produkty a služby spoločností, fungujúcich na báze internetu a elektronického obchodovania.

Najmä vo vzťahu k nim sa zásadne zmenili investičné nálady, čo bude s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať, pretože technologický index Nasdaq Composite očakáva ďalšie zníženie hodnoty akcií v I. kvartáli 2001 na medziročnej báze o 28% a v druhom štvrťroku o 28,7%.

Finančné skupiny, ktoré investujú do rizikového kapitálu, sa vo väčšej miere angažujú vo vzťahu k už existujúcemu portfóliu, prípadne sa snažia získať externé finančné zdroje a tie zhodnocujú v bezpečnejších akciách, čo sa však v terajšej napätej situácii na amerických akciových trhoch stáva takisto problémom.

I tak však analytici odhadujú, že nie je dôvod na nijakú paniku, pretože je dosť zdrojov na investovanie do takzvaných zdravých spoločností a na takéto investície nie je problém získať finančné krytie. V Spojených štátov je dostatok fondov, ktoré môže vo veľmi krátkom čase zhromaždiť až jednu miliardu dolárov na svoje investičné aktivity.

Štúdia PwC MoneyTree tiež konštatuje sa na medziročnom základe zvýšila priemerná hodnota jednej investičnej transakcie, ktorá dosiahla v roku 2000 rekordnú úroveň 12 miliónov dolárov.

Veľmi výrazne sa zredukovali investície do firiem spojených s internetom – počet týchto transakcií klesol o 11% a objem investovaných zdrojov sa znížil až o 19%.

Do informačných technológií sa investovalo o 13% menej a dokonca o „investičnom kolapse“ sa hovorí v súvislosti s e-commerce.

Stabilnú pozíciu si však zachoval záujem o firmy, ktoré vyrábajú polovodiče, produkty telekomunikačnej techniky a sieťového počítačového vybavenia zaznamenali ku koncu roku 2000 iba minimálne výkyvy, no aj tu sa očakávajú negatívne zmeny, osobitne počas prvého polroku 2001.

Na druhej strane až 9%-ný nárast zaznamenali investície do optoelektronických technológií a dramatický medziročný nárast vykázal biofarmaceutický priemysel, kde sa investície zvýšili až o 86%.

I keď bol záver roka 2000 spojený s poklesom investovaných zdrojov do rizikového kapitálu, počas celého roka 2000 dosiahla celková čiastka investícií 68,8 miliardy dolárov, čo je určite úctyhodná suma.

Výhľad na rok 2001 je však neistý. Tento vývoj však nemá len americkú dimenziu.

Jeden z najväčších producentov zariadení na výrobu polovodičov – holandská spoločnosť ASM Lithography očakáva zníženie svojich výkonov v roku 2001 zhruba o štvrtinu. ASML však ešte v polovici januára predpovedala iba veľmi „mierny pokles dopytu“. Podstatne nižšie výnosy predpovedá aj taliansko-francúzsky producent polovodičov STMicroelectronics, pričom jeho kapitálové investície sa majú v tomto roku znížiť na 1,9 miliardy USD, hoci rovnaký ukazovateľ v roku 2000 predstavoval 3,3 miliardy USD.

Päť najväčších japonských výrobcov elektronických čipov očakáva pokles výroby o 20%.

Na dôvažok prudko poklesli napríklad aj akcie ázijského telekomunikačného a internetového gigantu Pacific Century Cyberworks, ktorý v dôvernom dokumente pre úverujúce banky konštatoval, že v roku 2001 očakáva radikálne zníženie čistého zisku.

Tento ukazovateľ dosiahol v roku 2000 5,68 miliardy hongkongských dolárov (728 miliónov USD), no v roku 2001 má byť výrazne nižší ( 2,1 miliardy HK dolárov).

Pacific Century Cyberworks sa často označovala za firmu budúcnosti, no terajšie štádium jej vývoja určite spôsobí investorom nemalé problémy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS