ČLÁNOK
Americké banky začínajú mať problémy
23. januára 2001

Tri relatívne najväčšie banky v USA museli zvýšiť rezervy kvôli klasifikovaným úverom. Dôvod je veľmi jednoduchý. Niektoré korporácie pôvodne počítali s väčším rastom, ktorý bol predpokladom vyšších ziskov a umožňoval splácanie úverov. Banky musia vytvárať rezervy. Nejde však o miliónové sumy, ale o niekoľko miliárd. S tým súvisí pokles čistého zisku Bank of America o 27% v poslednom štvrťroku minulého roku.

Okrem tejto banky majú problémy so splácaním úverov Wells Fargo & Co a KeyCorp. Záhodou zostáva, prečo v poslednom štvrťroku minulého roku vykázali zisk. Predstavitelia Bank of America oficiálne vyhlásili. že sa zväčšuje počet klientov, ktorí nie schopní načas, alebo vôbec splácať úvery. Podľa oficiálnych údajov banky objem klasifikovaných úverov banky bol ku koncu minulého roka 2,4 mld. USD. Pred rokom nebola táto situácia tiež najružovejšia. Bank of America klienti koncom roka 1999 nezaplatili 2 mld. USD. Analytici nie sú optimisti a predpokladajú, že v tomto roku v banke zostane „diera“ v hodnote 3 mld. USD. Príčinou očakávaného vývoja nemôže byť nič iné ako pokles ziskov amerických firiem a spomalenie expanzie nadnárodných korporácií. Situácia sa mení, pretože začiatkom deväťdesiatych rokov spôsobili problémy v porfóliách amerických komerčných bánk. obchody s nehnuteľnosťami. V posledných troch sú príčinou rastu klasifikovaných úverov príliš optimistické odhady podnikov. Druhotnou príčinou je aj to, že banky si nevšímali prvé náznaky krízy medzi klientmi.

Wells Fargo sa považuje v USA za konzervatívny finančný ústav, ktorý obozretne pristupuje ku klientom. Ku koncu minulého roka sa však kvôli jednému problémovému klientovi banky zväčšil podiel klasifikovaných úverov tejto banky o 46 %. Analytici banky predpokladajú, že v tomto roku sa objem zlých úverov bude väčší o 20%. KeyCopr, komerčná banka so sídlom v Clevelande dokonca počíta so zvýšením nesplácaných pôžičiek o 30%. Všetky tri banky spolu s analytikom spolčonosti Invesco, tvrdia že očakávané spomalenie rastu nezlepší situáciu v komerčných bankách a najmä v ich regionálnych pobočkách


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS