ČLÁNOK
Americká obchodná komora požaduje odloženie Zákonníka práce
26. februára 2002

Odloženie účinnosti nového Zákonníka práce (ZP) požaduje Americká obchodná komora (AOK) na Slovensku. Uplatňovanie zákonníka prispeje k zníženiu flexibility pracovnej sily, k spomaleniu rozvoja ekonomiky a tiež k nižšiemu prílevu nových investícií na Slovensko. Na spoločnej tlačovej besede AOK a Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) to uviedol predstaviteľ AOK Gary M. Brown.

Nový pracovný kódex podľa G. Browna vzájomne diskriminuje pracovníkov na základe ich veku, keď zamestnancom, ktorí odpracujú viac ako 15 rokov, priznáva o týždeň dlhšiu dovolenku. Zákonník diskriminuje i zamestnávateľov, a to vo vzťahu k zamestnancom pri ukončení pracovného pomeru. Za ďalšie nedostatky ZP Brown považuje znižovanie flexibility pracovného trhu obmedzovaním pracovných zmlúv o polovičnom pracovnom úväzku a úpravu pracovného času a nadčasov.

„Zákonník vytvára podmienky na to, aby tu nebol sociálny zmier,“ uviedol člen AZZZ Juraj Borgula. Podľa neho sa predpis snaží preniesť neriešené sociálne otázky na zamestnávateľov. Čo to bude stáť túto spoločnosť?,“ zareagoval J. Borgula. Náklady, ktoré zamestnávateľom vzniknú dodržiavaním nového pracovného práva, odhaduje za celý priemysel na 2 mld. Sk. „Tento Zákonník práce je jednoducho zlý a snahy odskúšať ho v praxi sú scestné,“ dodal J. Borgula.

Podľa člena predstavenstva spoločnosti Volkswagen Bratislava Pavla Nováčka by zákonník mohol spôsobiť problémy veľkým i drobným výrobcom. Zákonníku vyčíta najmä úpravu kolektívnych a pracovnoprávnych vzťahov, pracovného pomeru a vymedzenie pracovného času a času na odpočinok. “ Mal by sa vytvoriť priestor pre širokú diskusiu, v ktorej by mali odznieť hlasy praktikov, “ zdôraznil Nováček.

Nový ZP by sa mal začať uplatňovať v praxi od 1. apríla. Jeho znenie obhajuje rezort práce i zástupcovia odborárov, ustanovenia zákonníka najviac kritizujú zamestnávatelia a pravicové strany. Pravicoví poslanci do parlamentu doručili už tri návrhy noviel pracovného kódexu, ktorými sa sporné časti zákonníka snažia odstrániť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS