ČLÁNOK
Americká ekonomika oficiálne vstúpila do štádia recesie a na budúci rok ju čaká ťažké obdobie
28. novembra 2001

Výkonnosť americkej ekonomiky, ktorá podľa oficiálnych kritérií vstúpila do recesie, bude v roku 2002 ešte menej výrazná v porovnaní s rokom 2001.

Rast hrubého domáceho produktu má podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj – OECD na budúci rok dosiahnuť 0,75%, hoci odhad na tento rok sa ustaľuje na jednom percente.

Včerajšia prognóza OECD nasleduje iba deň po tom, čo americké oficiálne zdroje potvrdili, že ekonomika je v recesii a definitívne sa končí desaťročné obdobie ekonomickej expanzie – vôbec najdlhšie v histórii USA.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj vo svojej správe však predpokladá, že napriek výrazne utlmenej výkonnosti americkej ekonomiky v tomto i budúcom roku, bude aktuálna recesia iba veľmi krátkodobá, pretože už v roku 2003, vzhľadom na nízku infláciu a výborné parametre v produktivite práce, možno očakávať rast HDP na hladine 3,5-4,0%.

Napriek tomuto optimistickému výhľadu sa za veľmi kritický považuje fakt, že spotrebiteľská dôvera amerických občanov klesá už piaty po sebe nasledujúci mesiac.

Dáta prezentované Conference Board navyše podlomili nádeje, ktoré boli spojené s bezprostredným obratom amerického hospodárstva.

Včera poobede stredoeurópskeho času vykazoval Dow Jones Industrial Average hodnotu 9 859 bodov.

Obavy vyvoláva aj daňová reforma, ktorá je síce veľmi razantná, no v budúcnosti by nemusela motivačne pôsobiť na rast spotrebiteľských výdavkov, a teda aj na celú americkú ekonomiku.

Pochybnosti sa formulujú aj v súvislosti s nedostatkom reformných krokov pri deregulácii telekomunikačného sektora, leteckej dopravy a trhu s elektrickou energiou.

Ďalší protekcionizmus USA by mohol poškodiť výkonnosť americkej ekonomiky a zvýšiť napätie v transatlantických reláciách.

OECD varuje aj pred prípadným negatívnym posunom v spotrebiteľskom dopyte a nestabilitou na trhu práce.

Narastajúca nezamestnanosť a zväčšujúci sa počet firiem, ktoré oznamujú ďalšie eliminovanie pracovných pozícií, môže následne poškodiť spotrebiteľskú dôveru, ktorá dosiahla v novembri hodnotu 82,2 bodu, no v októbri sa ustálila na 85,3 bodu. Novembrové dáta sú najslabšie od februára 1994.

OECD vo svojej správe aj z tohto dôvodu upozorňuje amerických predajcov, aby sa nespoliehali na „gigantický“ obrat pred Vianočnými sviatkami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS