ČLÁNOK
Americká ekonomika expandovala v posledných mesiacoch minulého roku pomalšie ako sa očakávalo,…
2. marca 1998

Hrubý domáci produkt, najširší ukazovateľ ekonomickej aktivity v krajine, vzrástol vo štvrtom štvrťroku 1997 medziročne o 3,9 %, čo je menej ako miera 4,3 %, ktorá sa odhadovala pred mesiacom. Napriek revízii vzrástol HDP krajiny v minulom roku o 3,8 % na 7,19 bilióna dolárov, čo je najvyšší rast od roku 1988, kedy sa taktiež zaznamenal rast HDP o 3,8 %. Taktiež inflácia rástla miernejšie než sa pôvodne očakávalo. Dva kľúčové indikátory cenových zmien – implicitný cenový deflátor a HDP-cenový index – vzrástli vo štvrtom štvrťroku iba o 1,4 %, pričom januárové odhady hovorili o 1,5-percentnom raste. Ministerstvo obchodu USA zdôvodnilo revízie údajov o raste HDP importom a poklesom vládnych výdavkov a investícií. Dovoz vzrástol vo štvrtom štvrťroku o 6,4 %, pričom počiatočné odhady sa pohybovali na 1,3 %. Investície a výdavky federálnej vlády poklesli v danom štvrťroku o 2,1 %. Zásoby nepredaných tovarov v amerických podnikoch vzrástli podstatne vyššou medziročnou mierou 74,0 mld. USD. Pôvodný odhad bol 59,9 mld. USD. Rozsiahle zásoby naznačujú, že ekonomika má dostatočný priestor pre rast. Americká ekonomika expandovala bez prerušenia od marca 1991, kedy sa skončila posledná recesia, a vytvorila milióny nových pracovných príležitostí a podporila rast príjmov. V tomto roku sa má však zaznamenať mierne spomalenie ekonomického rastu, čoho čiastočnou príčinou je ekonomická kríza v Ázii, ktorá obmedzuje exportné príležitosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS