ČLÁNOK
Americká centrálna banka znížila úroky
5. mája 2008

Americká centrálna banka znížila úroky
Federálny rezervný systém znížil kľúèovú úrokovú mieru o 0,25 percentuálneho bodu na 2%. Zníženie úrokovej mieru by malo dať doláru impulz k rastu jeho kurzu voèi voľne vymeniteľným menám
Hráèi na trhu oèakávajú, že týmto rozhodnutím na trhu sa zastaví cyklus nepretržitého znižovania úrokov. Bez ohľadu na to po rozhodnutí americkej centrálnej banky, kurz amerického dolára sa o nieèo znížil.
Od tohto rozhodnutia v mnohom závisí ïalší osud americkej národnej meny. Pôvodne èasť úèastníkov trhu predpokladala, že základná úroková miera sa zníži o 0,5 %, niektorí dokonca o 0,75 %. Základná úroková miera Európskej centrálnej banky je 4 %. Práve preto kurz americkej meny voèi euru klesol pod psychologickú hranicu 1,60 USD za euro. Kurz americkej meny sa pozviechal len kvôli tomu, že sa objavili správy, že dôsledky hypotekárnej krízy na americkú ekonomiku nie sú také veľké ako sa pôvodne predpokladalo.
V prvom štvrťroku banky odpísali menej nesplatených úverov ako v štvrtom štvrťroku. Tempo inflácie v USA napovedá o tom, že maratón znižovania úrokov sa približuje cieľu. Hlavnou otázkou je to, èo bude potom. Trh predpokladá, že cyklus znižovania základnej úrokovej miery sa skonèil. Èo to bude skutoène tak, sa dozvieme po júnovom zasadnutí vedenia Federálneho rezervného systému.
                                  
 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 11. 2020

USD 1,187 0,004
CZK 26,258 0,053
GBP 0,890 0,001
HUF 361,350 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS