ČLÁNOK
Alufinal, a.s., Žiar nad Hronom v prvom polroku tohto roka zvýšil oproti rovnakému obdobiu minulého roka hrubý zisk o 73,3 %.
29. septembra 1998

Alufinal, a.s., Žiar nad Hronom v prvom polroku tohto roka zvýšil oproti rovnakému obdobiu minulého roka hrubý zisk o 73,3 %. Spoločnosť pritom napriek stagnácii na svetových trhoch zvýšila v tomto roku výrobu, a v druhom polroku očakáva zisk pred zdanením 22,8 mil. Sk. Alufinal však nedosahuje hospodárske výsledky spred roka 1997, aj kvôli rastúcej strate z finančných operácií. Spoločnosť dosiahla v prvom polroku zisk pred zdanením v objeme 5,009 mil. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok predstavoval 38,75 mil. Sk, zredukovala ho však strata z finančných operácii, ktorá sa oproti koncu júna 1997 zvýšila o tretinu na 33,785 mil. Sk. Alufinal medziročne zvýšil výrobu na 892,381 mil. Sk, čo predstavuje rast o 9,2 %. V súčasnosti nadväzuje Alufinal podľa vedúceho odboru marketingu Františka Kvaka kontakty s potenciálnymi zahraničnými partnermi, ktorými by sa zúčastnil automobilového programu vlády SR ako subdodávateľ lisovaných tvrdých zliatin. Na domácom trhu umiestňuje podnik zhruba 53 % produkcie. Do Českej republiky smeruje 28 % výrobkov. V priebehu prvého polroka tohto roka sa zvýšilo úverové zaťaženie Alufinalu. Kým ku koncu decembra 1997 dosiahla hodnota prijatých bankových úverov a výpomocí 344,763 mil. Sk, k ultimu júna tento objem presiahol 377,568 mil. Sk. Úverová zaťaženosť podniku tak pri súčasnej veľkosti vlastného imania 474,660 mil. Sk vzrástla takmer o 8 % na 79,54 %. Cudzie zdroje vzrástli na 733,891 mil. Sk. Keďže Alufinal eviduje aktíva v hodnote 1,214 mld. Sk, celková zadlženosť spoločnosti dosiahla 60,5 %. Ťažiskom výrobného sortimentu Alufinalu sú laná a profily. Laná exportuje hlavne do Českej republiky. V tejto výrobkovej skupine sa snaží preniknúť aj na ďalšie trhy a to do Maďarska a Ukrajiny. Profily nachádzajú odbyt predovšetkým v Nemecku, pričom firma rozširuje svoje aktivity v tejto komoditnej skupine aj na český a maďarský trh. Alufinal, dcérska spoločnosť Závodu SNP Žiar nad Hronom (ZSNP) vznikla v roku 1992 a zameriava sa na finalizáciu vyrobeného hliníka, konkrétne na výrobu, odbyt a montáž hutníckych výrobkov z hliníka a jeho zliatin, hliníkovo-železné a hliníkové laná a stavebné dielce. V minulom roku vzrástla výroba Alufinalu o 9,6 % na 1,668 mld. Sk. Základné imanie spoločnosti je 350 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS