ČLÁNOK
Alternatívni operátori v ČR sa dohodli na cene za prepojenie
11. januára 2001

Alternatívni prevádzkovatelia českých verejných telefónnych sietí Aliatel, Contactel, Etel (Globix), Dattel (GTS) a UPC sa dohodli, že prepoja svoje siete za prepojovacie ceny blízke úrovniam, ktoré odporučila Európska únia (EÚ). „Táto cena je približne päťnásobne nižšia ako cena požadovaná v referenčnej ponuke na prepojenie Českého Telecomu,“ uviedli firmy v spoločnom vyhlásení.

Alternatívni operátori tak reagovali na podľa nich neprimerane vysoké prepojovacie poplatky požadované Českým Telecomom. Základom ich samostatnej prepojovacej dohody sú ceny tzv. najlepšieho štandardu (best

practice), používané vo viacerých krajinách EÚ. „Prepojovacia dohoda alternatívnych operátorov však v žiadnom prípade nemôže nahradiť dlho očakávanú dohodu s Českým Telecomom,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Firmy očakávajú, že Český telekomunikační úřad (ČTÚ) prijme účinné cenové opatrenia tak, aby ceny za prepojenie do siete Českého Telecomu zodpovedali cenám za prepojenie do ostatných sietí. „Tak sa vytvoria podmienky pre skutočnou liberalizáciu telekomunikácií, ktorá znamená rozšírenie ponuky kvalitných a cenovo dostupných telekomunikačných služieb,“ domnievajú sa operátori.

Cenové rozhodnutie, ktoré koncom decembra vydal ČTÚ a stanovil spôsob výpočtu cien za prepojenie verejných telekomunikačných sietí, sa síce podľa alternatívnych operátorov snaží eliminovať časť neoprávnene účtovaných nákladov, ale navrhovaná metodika výpočtu je založená na nákladoch Českého Telecomu bez objektívneho porovnania s nákladmi efektívneho operátora tak, ako je tomu vo viacerých krajinách EÚ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS