ČLÁNOK
“ Alternatívni operátori prinášajú „“alternatívu““ zatial len pre firemných zákazníkov
28. apríla 2003

O liberalizácii telekomunikacného trhu sa v poslednom období objavilo vela informácií. Verejnosti sú aktívne predkladané informácie o aktuálnom stave rokovaní o zmluve, ktorá bude riešit prepojenie sietí medzi Slovenskými telekomunikáciami a licencovanými alternatívnymi operátormi. Verejnost má dnes dostatok informácií o službách a aktivitách Slovenských telekomunikácií. Mimoriadne silné dominantné postavenie Slovenských telekomunikácií na slovenskom telekomunikacnom trhu si všimol aj Protimonopolný úrad SR, ktorý na túto skutocnost poukázal vo svojej správe za rok 2002. Záujem o miesto na slovenskom trhu hlasových služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej telefónnej siete majú aj alternatívni operátori. Ich filozofia práce je postavená na profesionálnom a korektnom prístupe k zákazníkom.

Aká je realita

Alternatívni operátori poskytujú svoje služby už dnes a to aj bez zmluvy o prepojení so ST. Ich služby sú však obmedzené. Možnosti, ktoré dnes majú sa zužujú len na prevádzku odchádzajúcich volaní a sú urcené len pre firemných klientov. Na to aby mohli alternatívni operátori poskytovat plnohodnotné a efektívne služby, potrebujú sa prepojit s monopolným operátorom. Potrebujú prístup k už vybudovanej sieti, využívanej zatial len Slovenskými telekomunikáciami. Alternatívni operátori nemôžu v súcasnosti poskytovat zákazníkom vlastné telefónne císla, ktoré majú pridelené na základe lincencie a ktoré by umožnovali poskytovat aj prichádzajúce hovory. Ak zákazník realizuje odchádzajúce volanie cez alternatívneho operátora, musí si teda nechat pripojenie ST pre prichádzajúce volania. Domáci užívatelia a malé firmy však zatial alternatívnym operátorom nevygenerujú dostatocnú prevádzku na to, aby sa k nim zaplatila prístupová cesta. Zverejnené informácie o tom, že alternatívni operátori majú záujem len o velké firmy a nechcú sa priblížit bežnému zákazníkovi, nie sú pravdivé.

Od oficiálneho dátumu spustenia liberalizácie telekomunikacného trhu ubehli viac ako tri mesiace, aj napriek tomu nebola doteraz uzavretá ani jedna prepojovacia zmluva. Dôvodom sú návrhy zmlúv predkladané dominantným operátorom, ktoré nie sú pre nich akceptovatelné ani v jednej z klúcových castí. Faktom ostáva aj to, že možnosti oficiálneho regulacného orgánu (Telekomunikacného úradu SR) zasiahnut do týchto procesov sú podla platného telekomunikacného zákona velmi malé.

Riešenie

Riešením tejto zatial bezvýchodiskovej situácie môže byt schválenie niektorej z predložených noviel súcasného telekomunikacného zákona v parlamente. V prípade, že sa jedna z navrhovaných noviel schváli, do platnosti by vstúpila v druhej polovici tohoto roka. Pri situácii, že ani jedna z navrhovaných noviel nebude schválená je tu predpoklad, že si Slovenské telekomunikácie udržia svoj faktický monopol až do dátumu oficiálneho vstupu Slovenska do EÚ. Vstup do EÚ je totiž podmienený prijatím nového zákona o elektronických komunikáciách, ktorého obsahom musia byt štandardné pravidlá liberalizovaného európskeho telekomunikacného trhu. Liberalizácia telekomunikacného trhu napríklad v susednom Rakúsku priniesla v predchádzajúcich troch rokoch až 60-percentný pokles cien za služby v pevnej sieti a prispela k zvýšeniu hrubého domáceho produktu o 3 mld. eur.

„Spolocnost GTS Slovakia si váži každého zákazníka a venuje mu maximálnu pozornost. Hodnoty spolocnosti sú založené na korektnosti, profesionalite a obojstranne prospešnom vztahu. Veríme, že o nich budeme môct verejnost presvedcit v co najbližšej dobe aj v oblasti poskytovania pevnej hlasovej služby,“ konštatuje riaditel GTS Slovakia Branislav Brezovic.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS