ČLÁNOK
Alternatívne formy investovania a ich miesto v portfóliu
22. novembra 2001

Medzi najrozšírenejšie formy alternatívneho investovania patria private equity (súkromné akcie) a hedge fondy (zaistené fondy). Aká je definícia súkromných akcií a zaistených fondov? Finančné noviny prinášajú odpoveď na túto otázku od Regisa Martina zo švajčiarskej banky Unigestion.

Pod pojmom súkromná akcia (private equity) sa vlastne sa chápe priama investícia do podniku, ktorého akcie nie sú zatiaľ verejne obchodované na trhoch. Akcie tejto spoločnosti sa zatiaľ nekótujú na verejných trhoch. Peniaze potrebuje na to, aby uskutočnila reštrukturalizáciu, prípadne expanziu. Pod pojmom private equity sa skrýva to, ak priamo investujete do spoločnosti.

Najlepšou cestou ako popísať hedge fondy (zaistené fondy) je ich porovnanie s klasickými fondmi. Tradičné fondy investujú do akcií, prípadne do dlhopisov. Tieto fondy investujú do dlhých pozícií, teda ukladajú peniaze do finančných aktív s dlhou dobou splatnosti. Hedge fondy môžu investovať aj do krátkych pozícií aj do dlhých pozícií. Krátka pozícia znamená to, že predáte cenný papier, ktorý vlastne nemáte. Cenný papier si požičiate. Potom ho predáte a dúfate, že cena tohto cenného papiera spadne, lacnejšie hu kúpite a vrátite ho. Pri dlhej pozícii cenný papier kúpite, počkáte si až jeho cena stúpne a predáte ho. Tradičné fondy nevyužívajú pákový efekt. Tieto fondy investujú len tie peniaze, ktoré vlastnia a nepožičiavajú si ďalšie prostriedky na to aby investoval. Hedge fondy využívajú pákový efekt čo znamená, že investujú viac peňazí ako majú fyzicky k dispozícii. Ďalším rozdielom je použitie derivátov (odvodených cenných papierov). V klasických fondoch sa deriváty používajú na zaistenie väčšinou menového rizika pri dlhopisovom, alebo zmiešanom portfóliu. Hedge fondy využívajú deriváty ako prostriedok investovania. Hedge fondy môžu investovať do čoho chcú – akcií, dlhopisov, mien komodít, derivátov a nehnuteľností.

Rozdiel je v prístupe k dĺžke investovania. Tradičné fondy sa zameriavajú na dlhodobé investovanie, alebo na krátkodobé formy investovania. Hedge fondy nemajú obmedzenia a zameriavajú sa na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé formy investovania, ktoré sa vzájomne prelínajú. Môžu investovať do likvidných cenných papierov, ale môžu aj využívať cenné papiere, s ktorými sa veľmi neobchoduje. Posledným rozdielom medzi hedge fondmi a klasickými fondmi je to akým spôsobom sa určujú ciele pri výkonnosti. Tradičné fondy sa väčšinou snažia prekonať benchmark, alebo index. Keď klesajú cena na kapitálových trhoch, klesá aj ich výkonnosť. Hedge fondy majú záujem o najvyššiu výkonnosť v absolútnom vyjadrení.

Majetok spravovaný v hedge fondoch presahuje v súčasnosti 300 mld. USD, teda sto razy viac ako je hodnota slovenského trhu s dlhopismi. Hedge fondy majú širokú škálu investičných stratégií. História hedge fondov síce siaha k roku 1942, ale ich najväčší rozmach bol v osemdesiatych rokoch minulého storočia. V súčasnosti sú investície do nich na vrchole a peniaze do nich tečú plným prúdom.

Na investovanie do hedge fondov existujú dva základné dôvody. Prvým je nízka korelácia s tradičnými triedami aktív a druhým je zvýšený výnos s rizikom obmedzenom v globálnom portfóliu. V praxi to znamená, že keď trhy s akciami a dlhopismi klesajú, hedge fondy stúpajú a naopak. Keď do portfólia, ktoré sa skladá z akcií a dlhopisov pridáte hedge fondy, znížite nimi rizika zvýšite ziskovosť. Funguje to len vtedy, ak existuje primerané roztriedenie medzi triedy finančných aktív a práca manažéra je na dobrej úrovni.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS