ČLÁNOK
Allianz-Slovenská DSS vlani so stratou 314 miliónov Sk
3. mája 2008

Allianz-Slovenská DSS vlani so stratou 314 miliónov Sk

Celkové náklady spoločnosti vlani predstavovali 496,4 mil. Sk a výnosy 182,4 mil. Sk
 
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť (DSS), a.s. hospodárila v minulom roku so stratou 314 mil. Sk. Celkové náklady spoločnosti vlani predstavovali 496,4 mil. Sk a výnosy 182,4 mil. Sk. Náklady firmy na poplatky a provízie za sprostredkovanie zmlúv o dôchodkovom sporení boli 153,9 mil. Sk, prevádzkové náklady 112,9 mil. Sk a tvorba rezerv a opravných položiek za minulý rok predstavovala 236,8 mil. Sk. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou. Za rok 2006 evidovala Allianz – Slovenská DSS stratu vo výške takmer 256,2 mil. Sk.
Z celkových minuloročných výnosov tvorili takmer 101 mil. Sk výnosy z odplát za správu dôchodkových fondov a takmer 70,2 mil. Sk výnosy z odplát za vedenie osobných dôchodkových účtov klientov. Výnosové úroky evidovala v minulom roku spoločnosť vo výške takmer 10,9 mil. Sk. Aktíva dôchodkovej spoločnosti v celkovej výške takmer 1,35 mld. Sk tvorili ku koncu decembra minulého roka najmä časovo rozlíšené náklady na obstaranie zmlúv v objeme 954,3 mil. Sk. Ďalších takmer 245,4 mil. Sk predstavujú prostriedky spoločnosti na vkladových účtoch. Základné imanie penzijnej firmy bolo ku koncu vlaňajška 1,12 mld. Sk a kapitálové fondy vykázala v sume 1,086 mld. Sk.
Spoločnosť vznikla koncom septembra 2004. Jej jediným akcionárom je Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Ku koncu decembra vlaňajška spravovala spoločnosť v dôchodkových fondoch celkovo 15,7 mld. Sk, z toho takmer 9,9 mld. Sk bolo v rastovom fonde, ďalších vyše 5 mld. Sk vo vyváženom fonde a takmer 772,6 mil. Sk v konzervatívnom fonde.
 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS