ČLÁNOK
Allianz-Slovenská DSS k polroku so ziskom 124,9 mil. Sk
2. septembra 2008

Celkové výnosy spoločnosti za prvých šesť mesiacov tohto roka predstavovali 273,4 mil. Sk (9,075 mil. €) a náklady 148,5 mil. Sk (4,929 mil. €)

BRATISLAVA 2. septembra (SITA) – Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť (DSS), a.s. dosiahla v prvom polroku tohto roka zisk 124,9 mil. Sk (4,146 mil. €). Celkové výnosy spoločnosti za prvých šesť mesiacov tohto roka predstavovali 273,4 mil. Sk (9,075 mil. €) a náklady 148,5 mil. Sk (4,929 mil. €). „Vykázaný hospodársky výsledok spoločnosti ovplyvnilo zrušenie časti vytvorenej straty zo zníženia hodnoty časového rozlíšenia nákladov na obstaranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení,“ uviedla spoločnosť. Z celkových polročných výnosov firmy tvorili takmer 68,5 mil. Sk (2,274 mil. €) výnosy z odplát za správu dôchodkových fondov a vyše 36,3 mil. Sk (1,205 mil. €) výnosy z odplát za vedenie osobných dôchodkových účtov klientov. Ďalších 162,1 mil. Sk (5,381 mil. €) vykázala spoločnosť ako výnosy z použitia rezerv a opravných položiek a 6 mil. Sk (199,2 tis. €) ako výnosové úroky. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou. Za rok 2007 evidovala Allianz – Slovenská DSS stratu vo výške 314 mil.
Sk (10,42 mil. €) a v roku 2006 strata spoločnosti dosiahla takmer 256,2 mil. Sk (8,504 mil. €).

Náklady firmy na poplatky a provízie za sprostredkovanie zmlúv o dôchodkovom sporení v prvom polroku tvorili 94,9 mil. Sk (3,15 mil. €) a prevádzkové náklady 67,9 mil. Sk (2,254 mil. €). Aktíva dôchodkovej spoločnosti v celkovej výške 1,46 mld. Sk (48,46 mil. €) tvorili ku koncu júna najmä časovo rozlíšené náklady na obstaranie zmlúv v objeme 1 mld. Sk (33,19 mil. €). Ďalších 302,3 mil. Sk (10,03 mil. €) predstavovali prostriedky spoločnosti na vkladových účtoch. Ostatný majetok spoločnosť evidovala v hodnote takmer 90 mil. Sk (2,987 mil. €) a dlhodobý nehmotný majetok v sume 29 mil. Sk (962,6 tis. €). Základné imanie penzijnej firmy bolo ku koncu júna 1,12 mld. Sk (37,18 mil. €) a kapitálové fondy tvorili 1,086 mld. Sk (36,05 mil. €).

Allianz- Slovenská DSS mala ku koncu prvého polroka 450,7 tis. klientov. Ku koncu rovnakého obdobia spravovala v dôchodkových fondoch celkovo 18,2 mld. Sk (604,1 mil. €), z toho 11,6 mld. Sk (385 mil. €) bolo v rastovom fonde, ďalších vyše 5,7 mld. Sk (189,2 mil. €) vo vyváženom fonde a 852 mil. Sk (28,28 mil. €) v konzervatívnom fonde. Spoločnosť vznikla koncom septembra 2004. Jej jediným akcionárom je Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS