ČLÁNOK
“ Allianz presadzuje na nemeckom trhu vznik nových „“bankopoisťovní““
2. apríla 2001

Najväčšia nemecká poisťovňa Allianz totiž v závere uplynulého týždňa deklarovala ponuku vo výške 24 miliárd EUR, ktoré je ochotná zaplatiť za Dresdner Bank, kde bola doteraz najsilnejším, no nie majoritným akcionárom.

Ak bude táto operácia úspešná, začne sa zrejme proces reštrukturalizácie celého komplexu finančných služieb, pretože vznikne subjekt, ktorý sa začal definovať ako „bankopoisťovňa“. Ak sa stane realitou, čo je v tejto chvíli pravdepodobné, potom jej sídlo zostane v Mníchove (sídlo Allianzu), banková zložka bude mať tak ako v minulosti „hlavný stan“ vo Frankfurte a operácie investičného bankovníctva sa budú pod hlavičkou Dresdner Kleinwort Wasserstein zastrešovať z Londýna.

Modelovanie finančných služieb novej kvality zrejme vyvolá ďalekosiahle zmeny v celom nemeckom finančnom sektore.

Ponuka Allianzu v každom prípade vyvolá veľmi komplikovanú štvorstrannú výmenu aktív s ďalšou nemeckou poisťovňou München Re, ktorá zvýši svoj majetkový podiel v druhej najväčšej banke na nemeckom trhu – HypoVereinsbank, čím sa nastoľuje perspektíva ďalšej „bankopoisťovne“.

Allianz doteraz vlastní 21,4% akcií v Dresdner Bank, no po zamýšľanej transakcii sa tento „balík“ dostane na úroveň 45%. Ostatní akcionári získajú od Allianzu kompenzáciu vo forme hotovosti a akcií, pričom jedna akcia bude mať hodnotu 53 EUR a zahŕňa prémiu na úrovni 25% nad nominálom.

Kruhy blízke k Dresdner nevylučujú ani možnosť 50%-ného ážia, pretože táto banka má majetkové podiely aj v iných nemeckých finančných inštitúciách a spoločnostiach, vrátane Allianzu (10%-ný balík cenných papierov).

Ponuka Allianzu vo výške 24 miliárd EUR zameraná na vznik bankopoisťovne vychádza tiež z možnosti využitia reformy daňového systému v Nemecku, konkrétne vo sfére zdaňovania výnosu finančného majetku (obligácie, akcie, podiely na výnosoch finančných fondov), čo motivuje celý sektor k postupnému uvoľňovaniu svojho akcionárskeho portfólia.

„Ťah“ Allianzu zrejme uzatvorí aj kapitolu neúspešných pokusov v oblasti akvizícií a fúzií, ktoré sa mali realizovať v rôznych kombináciách medzi Deutsche Bank, Dresdner Bank a Commerzbank.

Teraz sa stáva vari najviac zraniteľnou štvrtá najväčšia nemecká banka – Commerzbank, ktorej prezident Klaus Peter Müller uviedol, že „nie je vôbec nadšený terajším vývojom a vôbec ho netešia niekdajšie neúspešné pokusy sfúzovať s inými nemeckými bankami“…

Manévrovací priestor sa zužuje aj pre Deutsche Bank, ktorá zrejme stratí doterajšiu voľnosť v strategických úvahách – viedla totiž neoficiálne rokovania s viacerými nemeckými subjektami (vrátane Allianzu), ale aj zahraničnými poisťovňami, napríklad s francúzskou Axou a talianskou Generali. Teraz sa však zdá, že Allianz vyplní nemecký trh ešte výraznejším spôsobom.

Francúzska Axa v oficiálnom vyhlásení uviedla, že vznik bankopoisťovne Allianz-Dresdner ju konkurenčne neohrozuje a jej stratégia je v tomto smere celkom iná. Skôr preferuje obchodné partnerstvá a aliancie s bankami, aby mohla využívať ich distribučnú sieť, no trend bankopoisťovní zatiaľ neakceptuje. Nebudeme kupovať banku iba preto, aby sme mohli rozšíriť svoju distribučnú platformu – hovorí sa doslova vo vyhlásení Axy. Niektorí analytici navyše tvrdia, že doteraz nie je jasné, či bankopoisťovňa kapitálovo zhodnotí konkrétny bankový a poisťovací subjekt.

Zrejmé je však aj to, že akcie Allianzu sa v závere minulotýždňového obchodovania zvýšili o 3% a dosiahli cenu 318,25 EUR/akcia. Cenné papiere München Re sa zhodnotili o 0,3% a obchodovali sa za 333 EUR/akcia. HypoVereinsbank dosiahla 5,5%-ný nárast, čo je ekvivalent 60,85 EUR/akcia. Akcie Dresdner Bank tiež prudko zvyšovali svoju hodnotu počas celého uplynulého týždňa, no po oznámení ponuky zo strany Allianzu poklesli v piatok o 0,8%(49EUR/akcia).

Pre úplnosť dodajme, že poradcom Allianzu je UBS Warburg, v pozadí rozhodnutí Dresdner je Goldman Sachs a Dresdner Kleinwort Wasserstein.

V každom prípade sa bankopoisťovne stávajú novým fenoménom a ich vplyv na trh je zatiaľ predčasné exaktne definovať.

Perspektíva a budúca dynamika tohto fenoménu je však už teraz nesporná.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS